aktualizováno 15. 7. 2009

Partneři města Český Krumlov v roce 2011

aktualizováno 16.12.2011

Město Český Krumlov organizuje v průběhu roku mnoho kulturních a společenských akcí, které zvyšují atraktivnost krumlovské destinace a obohacují život místních obyvatel. Městské slavnosti si dlouhodobě drží vysokou úroveň. Bez podpory partnerů by však akce nebyly tak pestré a neprobíhaly v tak velkém rozsahu. Město Český Krumlov spolu s organizátory akcí si velmi váží podpory partnerů a všem děkují!

Na koho se obrátit?

Ve věci partnerství se můžete obrátit na:


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Následující informace byly převzaty z oficiálních webových stránek uvedených společností.

Generální partneři města

Budvar logo "250"Budějovický Budvar, n. p.

Pivovar Budějovický Budvar, n. p. je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků v České republice. Téměř polovina produkce je vyvážena do více než 50 zemí všech světadílů. Novodobá historie pivovaru se datuje od roku 1967, kdy Ministerstvo zemědělství České republiky založilo národní podnik Budějovický Budvar jako přímého nástupce Českého akciového pivovaru, který vařil pivo v Českých Budějovicích již od roku 1895. Budějovický Budvar je majitelem cenného duševního vlastnictví v podobě více než 380 ochranných známek registrovaných ve 101 zemích světa. Mezi nejznámější patří Budweiser, Budvar, Budweiser Budvar, Bud, Budějovický Budvar, a Czechvar. Objem exportovaného výstavu řadí prémiový originální ležák Budweiser Budvar k jedné z nejexportovanějších pivních značek České republiky.

www.budejovickybudvar.cz

 

Logo Madeta - LipánekMadeta, a. s.

Společnost Madeta se zrodila kolem roku 1902 v Táboře, tehdy ještě jako Mlékárenské družstvo táborské. Právě počáteční písmena tohoto názvu tvoří nezapomenutelnou značku MADETA. Ve 20. století prošla společnost nespočtem dějinných, a tedy i majetkových peripetií. Měnila se podle toho, jak se měnil svět kolem ní. Převažovaly však změny k lepšímu, dnes je proto silnější než kdy dříve a stále stejně proslulá nejmodernějšími technologiemi a kvalitou výrobků. V šesti moderních výrobních závodech v jižních Čechách se zpracuje 1,1 milionu litrů mléka denně, půl miliardy litrů ročně, vyrobí se více než 239 výrobků různých příchutí, typů a velikostí balení, které jsou exportovány do 15 zemí světa.

www.madeta.cz

 

Logo Linde Pohony, s. r. o.Linde Pohony, s. r. o.

Hlavním výrobním programem společnosti je výroba pohonných a řídících systémů (náprav) pro vysokozdvižné vozíky koncernu KION Group, který zahrnuje značky LINDE, STILL a OM. LINDE POHONY s.r.o. dodává své výrobky kromě tuzemska do společnosti LINDE Material Handling a STILL v Německu a OM v Itálii. Část produkce je dodávána též do koncernových závodů v Anglii, USA a Číně. V součastné době firma zaměstnává 271 pracovníků a další plánovaný rozvoj společnosti nabízí zajímavé pracovní uplatnění v oboru strojírenství v různých výrobních i nevýrobních profesích. Podnikatelská činnost společnosti je a nadále bude velkým přínosem pro město Český Krumlov, neboť za dobu své dosavadní existence společnost LINDE POHONY s.r.o. získala na jihu Čech image, spolehlivé a perspektivní nadnárodní firmy, která svou podnikatelskou činností napomáhá rozvoji tohoto regionu.

www.lipo.cz  

Hlavní partneři

Czech Tourism - logo "250"Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism

Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním a od roku 2003 také na domácím trhu. CzechTourism se v rámci podpory příjezdového a domácího cestovního ruchu zaměřuje zejména na propagaci konkrétních oblastí cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství, česká gastronomie, kongresová a incentivní turistika, bohatství historie a další. K propagaci České republiky v oblasti cestovního ruchu přispívá 26 zahraničních zastoupení CzechTourism po celém světě.

www.czechtourism.cz            www.kudyznudy.cz

 

Grass - logo "250"Grass Czech, s. r. o.

Více jak 60 let je firma Grass uznávaným mezinárodním výrobcem nábytkového kování a výrobních strojů. Posuvné a závěsné systémy od firmy Grass jsou používány předními evropskými výrobci nábytku. Grass Czech, s. r. o. v Českém Krumlově je zaměřen na výrobu posuvných a závěsných systémů.

www.grass.at 

 

Logo Fronius Česká republika, s. r.o.Fronius Česká republika, s. r. o.

Fronius působí v České republice od roku 1991. O rok později byl otevřen výrobní závod v Českém Krumlově, kde se také nachází sídlo firmy. V Praze vyrůstá nové obchodní centrum pro všechny tři obory: svařovací techniku, solární zařízení a nabíjecí systémy. Továrna v Českém Krumlově má za sebou více než 16 let úspěšné historie. V roce 2007 se stala kompetenčním místem výroby transformátorů pro celý koncern Fronius.

www.fronius.com

Logo Čevak, a. s.ČEVAK, a. s.

Dne 1. května 2010 skončil proces transformace společností 1. JVS a. s. a Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. K tomuto datu vznikla nová společnost ČEVAK a. s. Mezi hlavní činnosti nové společnosti i nadále patří provozování vodovodních a kanalizačních sítí, čištění odpadních vod, výroba pitné vody, tlakové čištění kanalizace apod. Zbylá část společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., která se zabývala stavebně montážní a projekční činností, provozem laboratoře a dalšími službami ve vodním hospodářství, byla přejmenována na AQUASERV a. s. a poskytuje tyto služby jak externím zákazníkům, tak společnosti ČEVAK a. s.

www.cevak.cz

 

Schwan Cosemtics - logo (250)Schwan Cosmetics CR, s. r. o.

Schwan Cosmetics CR, s. r. o. je jedním z největších celosvětových výrobců kosmetických produktů. Společnost je součástí německé rodinné firmy Schwan-STABILO group, která byla založena již v roce 1855 a která je nyní řízena již pátou generací rodiny Schwanhäusser. Dceřinná společnost Schwan Cosmetics CR, s. r. o. byla založena v Českém Krumlově 12. června 2001 a je zaměřena na výrobu dřevěných kosmetických tužek.

www.schwancosmetics.com

 

Logo Kámen a písek, spol. s. r. o.

 

Kámen a písek, spol. s. r. o.

Společnost se sídlem v Českém Krumlově se zabývá těžbou a zpracováním drceného kameniva. Její historie sahá daleko před 2. světovou válku, avšak až roku 1964 je možné hovořit o struktuře výroby a soustředění lomů Plešovice, Ševětín, Kobylí Hota, Krty a Zrcadlová Huť. Po roce 1990 vznikl státní podnik Kamenolomy Český Krumlov, z něhož byla v rámci privatizace založena společnost Kámen a Písek, spol. s. r. o. Od roku 2004 disponuje společnost 7 kamenolomy a její produkce se pohybuje okolo 2 miliónů tun ročně, přičemž kapacita kamenolomů je dvojnásobná.

www.kamen-ck.cz  

 

 

Logo Jednota "250"

Jednota DS Kaplice

Jednota Kaplice oslavila v roce 2009 již 90 let své existence. Hlavní činností družstva je uspokojování potřeb zákazníků v sortimentu potravinářského zboží s orentací na čerstvé potraviny a nepotravinářského zboží denní potřeby. Tradiční orientace na venkovského spotřebitele byla postupně rozšířena o sféru měst. Jednota Kaplice je členem skupiny spotřebních družstev Coop.

www.jednotakaplice.cz

Partneři

Logo Vera, spol. s. r. o. (250 px)Vera, spol. s. r. o.

Společnost VERA, založená v roce 1994, se zabývá výhradně tvorbou a implementací software a komplexních řešení informačních systémů pro veřejnou správu. Informační systém Radnice VERA je instalován na desítkách městských úřadů a magistrátů. Firma postupně vybudovala kvalitní tým konzultantů a programátorů a v současné době zaměstnává přes 70 motivovaných odborníků v oblasti vývoje, obchodu, poradenství, analýz a služeb. Společnost VERA má pobočky v Praze, Chlumci nad Cidlinou, Pardubicích, Brně, Olomouci a Ostravě, včetně detašovaných pracovišť.

www.vera.cz

 

Logo Vidox, s. r. o.Vidox, s. r. o.

Společnost se od svého založení roku 1990 zaměřuje na náročné rekonstrukce historických objektů v památkově chráněných zónách. S růstem firmy se Vidox následně posunul k celému rozpětí stavebních realizací, včetně novostaveb a průmyslově či sportovně zaměřených komplexů. Pod hlavičkou dceřinné společnosti VIDOX METRA vytváří developerské projekty. Do provozu byly uvedeny vlastní velkoobchody se stavebními materiály VIDOX STAVIVA v Kaplici a v Kájově.

www.vidox.cz

 

Logo UniCredit Bank Expres

UniCredit Bank Expres

Obchodní místa pod značkou UniCredit Bank Expres představují unikátní koncept spojení Unicredit Bank Czech Republic, a.s. a partnera (samostatného podnikatele) provozujícího vybrané obchodní místo. Obchodní místa UniCredit Bank Expres jsou jako distribuční kanál provozována na franšízovém principu a jejích hlavní role je nabídka a prodej základních produktů a služeb pro občany, podnikatele, malé a střední firmy v lokalitách svého umístění, respektive v jejich spádových oblastech. Obchodní místa UniCredit Bank Expres poskytují služby jen se souhlasem UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a významně rozšiřují dostupnost bankovních produktů a služeb ve všech regionech České Republiky. Čiinnnost obchodního místa, jeho pracovníků, a spolu s tím i nabídka a proces zpracování veškerých produktů a služeb podléhají jednotným standardům UniCredit Bank Czech Republic,a.s.

www.unicreditbank.cz 

 

Logo společnosti Pivovar Eggenberg a.s.Pivovar Eggenberg

Historie Pivovaru Eggenberg, a. s. se datuje ode dne 7. 9. 1991, kdy byl českokrumlovský pivovarský závod odkoupen v rámci malé privatizace, jako první český pivovar od státního podniku Jihočeské pivovary. Historie samotného českokrumlovského pivovaru však sahá až do roku 1560. V průběhu devadesátých let došlo k rozsáhlé rekonstrukci  staveb a značné modernizaci technologického zařízení. V současné době je hlavní činností společnosti výroba a prodej piva a nealkoholických nápojů značky Eggenberg. Většina produkce je určena pro jihočeský kraj, značná část je však také exportována. Díky své výhodné poloze se společnost v posledních letech zapojuje také do organizace kulturně společenských akcí a podílí na cestovním ruchu krumlovské destinace.  

www.eggenberg.cz

Logo ENERGO Český Krumlov, s. r. o.ENERGO Český Krumlov, s. r. o. 

Společnost ENERGO Český Krumlov s.r.o. poskytuje již téměř dvacet let služby v oblasti výroby a rozvodu tepla ve městě Český Krumlov a obci Větřní. Výrobu tepla, převážně pro bytový sektor, zajišťuje jak z vlastních, tak z pronajatých plynových kotelen. Zároveň, a to nejen pro své odběratele, nabízí servisní práce nepřetržitě po celý kalendářní rok. V neposlední řadě provádí na zakázku výstavbu domovních plynových kotelen.

Partneři projektu "UNESCO pro mladou generaci"

Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Stálá mise ČR při UNESCO

Jihočeský kraj

České dědictví UNESCO

Národní památkový ústav ČR

Schwan Cosmetics CR, s. r. o.

ČSAD Autobusy České Budějovice, a. s.

CK Saturn, ČSAD Autobusy České Budějovice, a. s.

Zambelli-technik, spol. s r. o.

K + B Expert, s. r. o.

Mgr. Martin Jakab

Regionální muzeum Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Městské divadlo Český Krumlov

Městská knihovna Český Krumlov

Museum Fotoateliér Seidel Český Krumlov

Sdružení průvodců Český Krumlov

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o.

Podpořené akce

Partneri - Masopust v Českém KrumlověUvedené společnosti podpořily v roce 2011 následující akce:

Masopust v Českém Krumlově 2011

Fotogalerie Masopustu v Českém Krumlově

Kouzelný Krumlov 2011

Fotogalerie Kouzelného Krumlova 2011

Slavnosti pětilisté růže 2011

Fotogalerie Slavností pětilisté růže 2011 

Olympiáda partnerských měst v Českém Krumlově 2011Olympiáda partnerských měst 2011

Fotogalerie Olympiády partnerských měst 2011

Svatováclavské slavnosti 2011

Fotogalerie Svatováclavské slavnosti 2011

Advent a Vánoce v Českém Krumlově 2011

Fotogalerie Advent a Vánoce v Českém Krumlově 2011

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: