aktualizováno 29. 12. 2009

Logo - GIS

Mapový portál města Český Krumlov

aktualizováno 6.1.2016

Vítejte na mapovém portálu města Český Krumlov. Naleznete zde aktuality z produkce geografického infromačního systému města Český Krumlov, souhrn dostupných mapových aplikací a popis jejich základních funkcionalit.

Aktuality

  • [26.1.2016] S příchodem nového roku připravujeme nový GEOPORTÁL MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV s novými mapovými aplikacemi a službami, nástrojem pro poskytování a výdej dat, aj. Již brzy... :-)
  • [20. června 2014] Nová aplikace pro připomínkování územního plánu města - aktualita zde.
  • [2. srpna 2013] Nová aplikace pro hlášení závad a nedostatků - aktualita zde
  • [2. května 2013] Do územního plánu byly přidány výkresy Změny č.11, č.12 a č.13 ÚPO Český Krumlov.
  • [4. dubna 2013]  V rámci budování "Technologického centra ORP Český Krumlov" byla realizována mapová aplikace pro obce v SO ORP Český Krumlov. Projekt "Technologické centrum ORP Český Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích SO ORP Český Krumlov",  reg. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06885 byl spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu (dále "IOP"), Prioritní osy 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, Oblasti podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě Technologické centrum ORP Český Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích SO ORP Český Krumlov
  • [12. února 2013]  Základní mapy jsou nyní v novém mapovém klientu se sjednoceným vzhledem: Mapa pro občany a podnikatele, Turistická mapa, Management historického dědictví.

Přehled mapových aplikací

Základní mapy

Základní mapy představují 3 mapové aplikace v moderním mapovém klientu (AJAX klient společnosti T-MAPY, spol. s r.o.):
- Mapa pro občany a podnikatele
- Turistická mapa
- Management historického dědictví

Tematické mapy

Tematické mapy jsou oborově nebo předmětově orientované mapy určené pro širokou veřejnost. V současnosti zde najdete Aplikaci pro hlášení závad a nedostatků a mapovou aplikaci pro obce ve správním území ORP Český Krumlov.

Územní plánování

Územní plán a vydané změny, regulační plány, územně analytické podklady. Nově také aplikace pro připomínkování územního plánu města (PUPík).

Google Street View

Od začátku prosince roku 2009 je také Český Krumlov v detailní panoramatické vrstvě a vy se tak můžete projít centrem města a rozhlížet se kolem sebe, jako byste byli přímo na místě. Díky 360° horizontálnímu panorama si můžete prohlédnout město přímo od svého počítače.

Ostatní mapy

Ostatní mapy odkazují na webové stránky se zajímavými mapami z celého regionu. Prohlédnout si můžete například senzitivní mapy města, zámku či Českokrumlovského regionu, jsou zde zveřejněny důlní mapy či mapy cyklotras.

Na koho se obrátit?

Odbor kancelář tajemníka, oddělení ICT, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, budova A, 3. patro., e-mail: gis@mu.ckrumlov.cz

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: