aktualizováno 31. 12. 2017

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov pro rok 2018

aktualizováno 14. 2 .2018

Program Podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov pro rok 2018 je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti volnočasových aktivit, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora Programu zahrnuje i vzdělávací a informativní aktivity v oblasti volného času. 

Při sestavování tohoto Programu se vycházelo ze Strategického plánu města Český Krumlov. Obecným cílem Programu je podpora organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže na území města Český Krumlov prostřednictvím neinvestičních dotací.

Na koho se obrátit?

Dynamicky obsah

Pravidla programu a dokumenty 

 Harmonogram pro rok 2018

  • 29. 12. 2017 - vyhlášení Programu
  • 1. 2, 2018 - zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu
  • 15. 2. 2018 - uzávěrka příjmu žádostí o dotaci z Programu
  • duben 2018 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • leden - prosinec 2018 - realizace podpořených projektů

Předložení vyúčtování

Nejpozději do 30 dnů od ukončení projektu.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: