aktualizováno 31. 12. 2017

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov pro rok 2018

aktualizováno 14. 2 .2018

Program Podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov pro rok 2018 je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti volnočasových aktivit, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora Programu zahrnuje i vzdělávací a informativní aktivity v oblasti volného času. 

Při sestavování tohoto Programu se vycházelo ze Strategického plánu města Český Krumlov. Obecným cílem Programu je podpora organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže na území města Český Krumlov prostřednictvím neinvestičních dotací.

Na koho se obrátit?

Dynamicky obsah

Pravidla programu a dokumenty 

 Harmonogram pro rok 2018

  • 29. 12. 2017 - vyhlášení Programu
  • 1. 2, 2018 - zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu
  • 15. 2. 2018 - uzávěrka příjmu žádostí o dotaci z Programu
  • duben 2018 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • leden - prosinec 2018 - realizace podpořených projektů

Předložení vyúčtování

Nejpozději do 30 dnů od ukončení projektu.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov