aktualizováno 31. 12. 2017

Program podpory sportu města Český Krumlov pro rok 2018

aktualizováno 2.2. 2018

Program podpory sportu je prostředkem jak podpořit činnost místních subjektů působících v oblasti sportu, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora sportu vychází ze schválených strategických dokumentů města Český Krumlov, jimiž jsou Strategický plán rozvoje města Český Krumlov a Akční plán rozvoje města Český Krumlov.

Cílem programu je podpořit rozvoj sportovních činností a sportovní infrastruktury, vzájemnou spolupráci sportovních oddílů na území města a spolupráci města se sportovními kluby v oblasti fundraisingu. Program si dále klade za cíl podpořit činnosti spojené s rozvojem podmínek pro trávení volného času jako je vybudování sportovně-relaxačních okruhů v okolí města, podpora rozvoje nových dětských hřišť, zvýšení informovanosti o nabídce volnočasových příležitostí a akcí, dobudování chybějících zařízení pro volný čas a podpora rozvoje cyklostezek a in-linových stezek.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pravidla programu a dokumenty

 Harmonogram pro rok 2018

  • 29. 12. 2017 - vyhlášení Programu
  • 1. 2 2018- zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu
  • 15. 2 2018 - uzávěrka příjmu žádostí o dotaci z Programu
  • duben 2018 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 - realizace podpořených projektů

Předložení vyúčtování

Vyúčtování uznatelných nákladů projektu a podání závěrečné zprávy o realizaci projektu nejpozději do do 30 dnů od realizace akce; v případě celoročních projektů do 12. 2. 2019.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov