aktualizováno 8. 9. 2008

(Druhá výzva grantového Programu na podporu kultury ve městě Český Krumlov na rok 2008)

8. září 2008

(Český Krumlov, 8. září 2008) Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo v rámci 2. grantového kola Programu na podporu kultury ve městě příspěvek ve výši 25 tisíc Kč pro Základní uměleckou školu Český Krumlov. Radní v srpnu také odsouhlasili částku 17,5 tisíc pro Střední umělecko-průmyslovou školu sv. Anežky české na projekt KUS CIR KUS. Pro druhé grantové kolo byla vyčleněna částka 149,5 tisíc Kč. Do druhé výzvy se přihlásilo 8 žadatelů a hodnotitelská komise kulturní komise Rady města Český Krumlov navrhla rozdělení 42,5 tisíc Kč pro dva žadatele. Zbývající částka 107 tisíc Kč bude převedena do mimořádného grantového okruhu, jehož uzávěrka bude 28. listopadu. Druhé kolo kulturních grantů bylo vypsáno 2. června. Termín pro ukončení příjmu žádostí řádné grantové okruhy druhé výzvy byl 4. července 2008.

Schéma grantového programu na podporu kultury vychází z konceptu podpory kultury a záměru města Český Krumlov podpořit kulturní život a podpořit akce konající se mimo sezónu, zejména od října do prosince. Zásady grantového programu byly schváleny kulturní komisí. "Koncepce podpory kultury je jedním z hlavních bodů na jednáních kulturní komise. Na základě zpětné vazby od subjektů působících v kulturní sféře a závěrů z jednání kulturní komise vznikla potřeba vyhlášení druhého kola, které by se zaměřilo výlučně na podporu kulturních aktivit konajících se mimo hlavní sezónu," doplňuje místostarostka Jitka Zikmundová.
Druhé kolo grantového programu na podporu kultury z rozpočtu města Český Krumlov s názvem Zářící podzim v Českém Krumlově vyhlásilo dva řádné okruhy - Mladí mladým a Od podzimu do nového roku. Do 28. listopadu mají mimo druhé kolo žadatelé možnost ucházet se o příspěvek v mimořádném grantovém okruhu.

1. Mladí mladým (aktivní zapojení mládeže do kulturního života města formou přímé účasti)
V rámci prvního okruhu byly podpořeny žádost Základní umělecké školy Český Krumlov a Střední umělecko-průmyslové školy svaté Anežky České.
Základní umělecká škola Český Krumlov získala 25 tisíc Kč na koncert Vánoční čas nastává. V den 16. výročí zapsání města do seznamu UNESCO proběhne v zámecké Jízdárně vánočně laděný poetický koncert - představení, do jehož programu se zapojí velké hudební, dramatické i taneční soubory žáků školy a dětské sbory Brumlíci a Medvíďata, které pokřtí své nové CD. Koncert má být společenským setkáním, krumlovských dětí, rodičů, školy a občanů města.
Střední umělecko-průmyslová škola sv. Anežky České (SUPŠ) získala 17,5 tisíc Kč na představení "KUS CIR KUS", které bude sestaveno z jednotlivých autorských etud výtvarně dramatického typu probíhajících v otevřené aréně (studentské " otáčko"). Autory i účinkujícími budou studenti Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově oboru scénická tvorba a hosté (především divadlo Studna - Hosín). Představení proběhne v odpoledních hodinách 16. října s reprízou 17. října v návaznosti na "průvod komediantů" na úvod divadelního festivalu " Miraculum". Cílem projektu je vytvořit a stabilizovat v rámci volitelných a mimoškolních aktivit soubor "KUS CIR KUS" umožňující plynulé zapojování studentů SUPŠ a jejich hostů do aktivní účasti na kulturní akci související se studiem.

2. Od podzimu do nového roku (rozšíření kulturní nabídky pro širokou veřejnost)
V rámci druhého okruhu nebyl z rozpočtu města podpořen žádný projekt.
Místostarostka Jitka Zikmundová nastínila výhledy do dalších let: "Podle zkušeností z roku 2008 budeme pružně reagovat na potřeby občanů v oblasti kultury. Do dalších let bychom chtěli každý rok představit klíčové téma, které by nás doprovázelo kulturním životem. Na rok 2009 je téma již jasné - 700 let - příběh města Český Krumlov." Místostarostka dále naznačila, že výhledově se bude pracovat na partnerském grantu zaměřeném na děti a mládež do 18 let, na stipendijním programu pro mladé talenty nebo na spolupořadatelství akcí formou víceletého smluvního vztahu.
Kromě finanční subvence město Český Krumlov podporuje kulturní činnost i nefinančně, např. marketingově (propagace v KUK - kulturním měsíčníku, Zpravodaji, v databázi akcí na www.ckrumlov.cz/akce), asistencí Městské policie zajišťuje bezpečnost během akcí a spoluprací s odbory Městského úřadu Český Krumlov obstarává úklid města, zábory veřejného prostranství, řešení dopravy atd. Více informací o grantových programech města Český Krumlov se dozvíte na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/granty2008.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: