aktualizováno 5. 9. 2008

5. září 2008

Vážení občané,

vítání občánků, na které město Český Krumlov dosud rodiče písemně zvalo, je kvůli zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nutné organizovat jiným způsobem. Město prosí rodiče novorozenců s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově, aby se v případě zájmu sami přihlásili osobně nebo telefonicky na matrice na náměstí Svornosti.

Slavnostní akt vítání občánků do společenského života se připravuje na

pátek 3. října v odpoledních hodinách

v Prokyšově sále v Horní ulici (bývalá Prelatura). Chtějí-li se rodiče s dětmi narozenými od 11. dubna 2008 do 24. srpna 2008 zúčastnit slavnostního ceremoniálu, mohou se přihlásit do pátku 26. září na telefonním čísle
380 766 322 nebo osobně na matrice, pokud tak již neučinili například při převzetí rodného listu.

Těšíme se na Vás a Vaše ratolesti.


Jaroslava Španillerová, matriční úřad

Český Krumlov 5. září 2008

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov