aktualizováno 13. 8. 2008

12. srpna 2008

Město Český Krumlov získalo dotaci 524 tisíc Kč z grantového programu Jihočeského kraje "Nemovité kulturní památky 2008" na opravu dalších historických objektů městské památkové zóny. Obnova nástěnných maleb na bráně v Linecké ulici začne na konci prázdnin a potrvá do září. Rekonstrukce kaple sv. Martina by měla být zahájena v září a dokončena do letošního listopadu. Celkové náklady na obnovu obou historických památek dosáhnou částky téměř 973 tisíc Kč.

Brána v Linecké ulici 48, foto: Archiv MÚ Nástěnné malby na barokní bráně v Linecké ulici
V loňském roce byla za pomoci peněz z grantu Jihočeského kraje "Nemovité kulturní památky 2007" celkově opravena barokní vjezdová brána v Linecké ulici č.p.48. Ve štítu brány se nachází iluzivní nástěnná malba, zobrazující patrně postavu světce. Tato malba je v havarijním stavu a po konzultacích s odbornými pracovníky Státní památkové péče bylo rozhodnuto, že vyžaduje samostatný odborný restaurátorský zásah. Proto nebyla malba zahrnuta do celkové rekonstrukce v loňském roce, ale do její původní krásy ji restaurátoři začnou vracet koncem prázdnin za pomoci peněz z nové dotace. Práce by měly být dokončeny během dvou týdnů.

2509b Kaple sv. Martina Fasáda kaple sv. Martina v městském parku
Celkovou citlivou obnovou konzervačními a restaurátorskými technologiemi projde fasáda kaple sv. Martina v městském parku v Linecké ulici. Barokní podoba této kaple, zapsané v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR, pochází z roku 1717. Cílem nadcházející opravy je zlepšení funkčnosti stavebních konstrukcí, odstranění velmi špatného stavu fasády a vytvoření vnějšího odvodňovacího a odvlhčovacího systému, který má snížit vzlínání vlhkosti do stavby kaple. Zároveň budou vyjmuty a očištěny kamenné prvky osázené v terénu. Celoplošná obnova fasády kaple sv. Martina, která je užívána sborem Církve československé husitské a jsou zde příležitostně pořádány koncerty duchovní hudby, započne koncem září a bude dokončena koncem listopadu tohoto roku. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele.

Český Krumlov obnovou dalších památek zvyšuje nejen nevyčíslitelnou historickou hodnotu města, zapsaného do Seznamu světového dědictví UNESCO, ale i svoji prestiž a atraktivitu pro turisty.

V roce 2007 bylo z rozpočtu města Český Krumlov vydáno přes 4,4 milionů Kč do oblasti veřejné správy, která se týkala památek.

Zpracovala: Vladimíra Hovádová, CSc. (osr)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov