aktualizováno 1. 8. 2008

1. srpna 2008

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (CPDM) pořádá od 4. do 18. srpna mezinárodní projekt s názvem "Lidé a světové dědictví UNESCO aneb společensko-historický odkaz pro současnost a budoucnost života lidí, komunit a národů". Tato aktivita je pokračováním projektu "Průvodce mým městem", který připravilo CPDM společně s městem Český Krumlov na sklonku roku 2007 u příležitosti oslav 15. výročí zapsání města na Seznam světového dědictví UNESCO. Pozitivní ohlas a reakce projektu vyústily ve snahu pokračovat v přibližování památek UNESCO mladým lidem, nejlépe na mezinárodní úrovni. Společnost CPDM se proto ucházela počátkem roku 2008 o finanční podporu EU z programu Mládež v akci / ČNA Mládež Praha. Předložený projekt byl následně vybrán k podpoře a získal finanční prostředky v celkovém objemu 30 135 EUR.
Projektu se zúčastní mládežnické skupiny z Bulharska, Rumunska, Itálie, Portugalska, Lotyšska a České republiky. Výstupy z projektu budou prezentovány na závěrečném koncertu, který se uskuteční 14. srpna v restauraci Krumlovský Mlýn od 19:00 hodin. Vstupné na koncert je dobrovolné. Polovina výtěžku bude použita na projekt UNESCO a druhá polovina na dobročinné účely.
Aktuální informace o vývoji projektu pro Vás bude CPDM denně aktualizovat na stránkách www.icmck.cz (jr)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov