aktualizováno 31. 7. 2008

31. července 2008

Přes 800 tisíc Kč na rekonstrukci vodojemu ve Slupenci získalo město Český Krumlov z grantového programu Jihočeského kraje na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Celkové náklady rekonstrukce přesahují částku 1,3 milionu Kč. Celý projekt má být dokončen v polovině listopadu 2008.
Samostatná městská část Slupenec dlouhodobě řešila problémy se zásobováním obyvatel pitnou vodou. Veřejný vodovod byl vybudován v sedmdesátých letech minulého století tehdejšími Státními statky Kájov. Původní zdroje vody pro vodojem ve Slupenci byly budovány převážně pro zemědělské účely. Pro zásobování obyvatel pitnou vodou byl využíván původní vrt a tři studně. Tyto zdroje jsou již delší dobu na hranici životnosti, jsou nespolehlivé a málo vydatné. "Problémy se vždy vyostřovaly především v letních měsících, kdy docházelo k častým výpadkům v zásobování obyvatel pitnou vodou a pitnou vodu bylo nutno dovážet cisternami. Vážným problémem byla také nízká kvalita dodávané pitné vody," sděluje starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička. Slupenecký vodojem, do kterého je voda z vrtu přiváděna, má kapacitu 40 m3, ale stávající konstrukce odtokového potrubí jeho kapacitu snižuje na 20 m3.
Tyto dlouhotrvající problémy řeší město několik let. V prosinci 2003 byl proveden nový vrt, který je v současnosti veden jako zkušební. V dubnu 2008 byl zahájen projekt na kompletní rekonstrukci stavebního objektu vodojemu, zprovoznění nového vrtu a osazení novou moderní technologií na úpravu pitné vody. "Od letošního listopadu by měl být v provozu zrekonstruovaný vodojem. Obyvatelům Slupence zajistíme dodávku kvalitní pitné vody," říká starosta Luboš Jedlička. (ja)Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov