aktualizováno 29. 7. 2008

29. července 2008

Městský úřad Český Krumlov dostal z Ministerstva vnitra informaci, že je registrován zvýšený výskyt padělků kolkových známek. V této souvislosti doporučuje Ministerstvo nákup kolkových známek pouze u označených nákupních míst. Správní úřady dostaly doporučení, aby věnovaly zvýšenou pozornost kolkovým známkám, jimiž jsou hrazeny správní poplatky.

Městský úřad Český Krumlov kolky neprodává. Kolky je možné koupit u fotografky v Kaplické ulici (v budově Městského úřadu Český Krumlov), na poště nebo také v Infocentru na náměstí Svornosti. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov