aktualizováno 4. 7. 2008

4. července 2008

Následky březnové vichřice Emma zvládla zlikvidovat dceřiná společnost města Lesy města Český Krumlov. Lhůtu do konce června, kterou stanovila vyhláška, společnost dodržela. Větrné kalamitě padlo za oběť zhruba 1300 kubíků. "Celkem jsme provedli cca 2274m3 nahodilé těžby. Nejednalo se však pouze o polomy z Emmy, ale i polomy, které vznikají po celý rok kvůli silnějším poryvům větru, bleskům, těžkému sněhu a námraze. Dále jsme vytěžili souše, které byly převážně kůrovcového původu, nebo byly napadeny houbou václavkou, emisemi či jinými škodlivými činiteli," uvedl ředitel společnosti Bedřich Navrátil.
V celkovém počtu vytěženého dřeva jsou již započteny i těžby dřeva, které bránilo přístupu k plochám postižených polomy.
"Je v podstatě ještě několik málo stromů, asi tak do 30 kusů, které jsou na zcela nepřístupných místech. Jsou však chemicky ošetřeny, takže se nestanou ohniskem kůrovce. Jsem přesvědčen, že termíny byly splněny," informoval Navrátil.
Kvůli zvýšenému riziku kůrovce investovaly Lesy města dostatek prostředků do feromonových lapačů a v současné době je již položena druhá série lapáků. "Od počátku roku jsme zpracovali cca 150 m3 kůrovcového dřeva. Poměrně velké množství brouka se chytá do feromonových lapačů, ale ukazuje se, že je ho opravdu hodně a musíme být stále ve střehu. V současné době, kromě několika jednotlivých stromů, nemáme žádné větší ohnisko," doplnil Navrátil.
Lesy města apelují na všechny vlastníky lesů, aby riziko kůrovce nepodcenili a neohrozili tak následně jak svůj majetek, tak i okolní lesy.
Kromě kůrovce se potýkají Lesy města Český Krumlov i s poklesem ceny dřeva, která oproti loňskému roku poklesla o 25 až 30% a s růstem cen za pletiva a pohonné hmoty. "Na všechny změny musí naše společnost reagovat, a to nejlépe s určitým předstihem. Například těžbu dřeva jsme maximálně utlumili a s mýtními těžbami čekáme na IV. čtvrtletí, kdy doufáme, že by cena dřeva mohla jít vzhůru. Musíme však plnit nasmlouvané objemy dle jednotlivých čtvrtletí pro společný obchod Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL), do kterého jsme také zapojeni," uzavřel Navrátil. (jr)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: