aktualizováno 27. 6. 2008

27. června 2008

Z rukou místostarostky Jitky Zikmundové převzalo ve čtvrtek 26. června 36 žáků devátých tříd ZŠ Plešivec pamětní list k ukončení základní školní docházky. Slavnostní předání se konalo již druhým rokem v prostorách obřadní síně českokrumlovské radnice. Do nové etapy života popřála místostarostka žákům hodně štěstí, úspěchu v osobním i profesním životě. "Jsem přesvědčena, že stejně tak, jako jsme hrdí dnes my na vás, budete v budoucnu i vy hrdi na Český Krumlov. Ať již budete žít kdekoli, Český Krumlov je dobré jméno a dobrá startovní pozice," popřála místostarostka absolventům základní školy na Plešivci.

Ředitelka školy Jaroslava Neumannová a třídní učitelé z 9A a 9B žákům také popřáli. "Je na čase zavřít za sebou dveře a vykročit do světa správnou nohou. Hodně štěstí! ", tak zní motto listu, který žáci obdrželi. "Domníváme se, že je třeba, aby děti už v tomto věku poznaly osobně někoho z vedení města. Tím, že akt předávání pamětních listů pořádáme na radnici, bychom u dětí rádi podpořili pocit sounáležitosti s Českým Krumlovem," doplnila ředitelka školy Jaroslava Neumannová. (jr)

Předání pamětních listů žákům ZŠ Plešivec, foto: Jiří Rosenkranz

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov