aktualizováno 25. 6. 2008

Návštěva Bulharského velvyslance, foto: Jitka Augustinová

25. června 2008

Český Krumlov 24. června navštívil velvyslanec Bulharské republiky J. E. pan Zdravko Popov. Během svého pobytu si prohlédl historické centrum Českého Krumlova, Státní hrad a zámek Český Krumlov a Museum Fotoateliér Seidel.
V podvečerních hodinách se velvyslanec sešel s radním Českého Krumlova Romanem Kneiflem. Během schůzky naznačil velvyslanec možnost partnerství s bulharskými městy a výměnu zkušeností s podobně velkým bulharským městem. Radní Roman Kneifl a Zdravko Popov hovořili o pracovním trhu obou zemí, o politické situaci a o zkušenostech v oblasti získávání dotací z Evropské unie.
Zdravko Popov byl v Českém Krumlově poprvé a z města byl nadšený.
Dnes je velvyslanec na návštěvě u hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka na krajském úřadu, kde se seznámí s regionální politikou Jihočeského kraje a nastíní možné oblasti spolupráce Jihočeského kraje s Bulharskem. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov