aktualizováno 24. 6. 2008

24. června 2008

Desiderius Dunka a městský pěvecký sbor Perchta Český Krumlov převzali ve čtvrtek 19. června od starosty Luboše Jedličky a místostarostky Jitky Zikmundové Cenu města Český Krumlov za rok 2007. O udělení Ceny za rok 2007 rozhodli zastupitelé města na veřejném jednání 29. května 2008.

Desiderius Dunka převzal Cenu města in memoriam za svého otce Dezidera Dunku. Pan Dunka byl oceněn za dlouholetou spolupráci s městem, zejména příkladnou spolupráci při řešení spolužití majoritní společnosti a romské menšiny a řešení zaměstnanosti. Tato spolupráce svým významem a dopadem oslovila nejen města a obce České republiky, ale i řadu zahraničních subjektů a médií.
Cena města 2007, foto: Aleš Motejl Dezider Dunka byl vůdčí osobností Romů v regionu. Díky jeho obrovské autoritě se Český Krumlov přes značný počet romských obyvatel stal městem, kde není tato menšina problémová. Pan Dunka se podílel na založení komunitního centra KoCeRo a jeho úklidová firma dává Romům práci od roku 1992. Firmu zakládal se sedmi zaměstnanci, nyní jich je 33.
Druhou Cenu města za rok 2007 převzala pro Městský pěvecký sbor Perchta jeho sbormistryně Šárka Kodýmová. Perchta získala ocenění za dlouholetou úspěšnou prezentaci Českého Krumlova doma i v zahraničí, spoluúčast na každoroční vánoční mši J. J. Ryby a za více než desetileté obohacení kulturního života Českého Krumlova.
Cena města 2007, foto: Aleš Motejl Městský pěvecký sbor Perchta vznikl v Českém Krumlově jako smíšený pěvecký sbor v roce 1994 pod vedením sbormistryně Šárky Kodýmové. Navázal tak na dvouletou činnost ženského sboru vedeného paní Lidmilou Blochovou. Repertoár tvoří skladby renesanční polyfonie, díla klasicismu, romantismu, opomenuti nejsou ani skladatelé 20. století.
Své místo v programu mají i úpravy lidových písní. Tradicí se staly vánoční koncerty s Českou mší vánoční "Hej Mistře" J.J.Ryby ve spolupráci se Smyčcovým orchestrem Český Krumlov a Muzicou da Camera, novoroční koncerty v chrámu sv.Víta v České Krumlově i každoroční hudební matiné na závěr českokrumlovských Slavností pětilisté růže. Perchta vítala v Českém Krumlově významné evropské královské návštěvy a prezentovala českou hudbu ve Slovinsku, Rakousku, Německu, Slovensku a Itálii.
Cena města Český Krumlov je udělována fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v minulém roce. Odráží přínos k rozvoji či prezentaci města, k obohacení života jeho obyvatel v kulturní, sociální, podnikatelské a sportovní činnosti či při opravě památek. Může být rovněž morální odměnou za soustavnou činnost vyvíjenou v těchto oblastech.
Cena města 2007, foto: Aleš Motejl Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu Českého Krumlova, vznikla v roce 1994 (udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 (včetně) byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích - rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr - poté jedna, ale může ji získat více subjektů. Z nominací jsou vyloučeni členové zastupitelstva a zaměstnanci města i městem řízených či ovládaných subjektů za činnost, kterou vykonávají v rámci svých pracovních povinností.

Na udělení Ceny města Český Krumlov za rok 2007 byli dále nominováni:

 • Hana Blochová za organizování Festivalu staré hudby,jehož tradice trvá již od roku 1992.
 • CPDM Bouda, Ladislav Michalík za aktivní přístup k využívání volnočasových aktivit mládeže, za mnoho zajímavých realizovaných projektů.
 • Mgr. Zuzana Danielisová, Markéta Okleštěková, Dagmar Potůčková za dlouholeté úspěšné vedení kurzů plavání pro kojence, batolata a děti předškolního a školního věku a systematickou podporu zdravého životního stylu dětí od nejútlejšího věku.
 • Havlíková Šárka za organizování koncertního cyklu Český Krumlov z vlastních zdrojů.
 • Bára Hudečková, Bára Duchoňová za organizování festivalu Jeden svět ve spolupráci s nadací Člověk v tísni a CPDM Bouda ČK, získávání zájmu studentů a široké veřejnosti o lidsko-právní problematiku.
 • Blanka Kolková za organizování předvánočního blešího trhu s doprovodným programem pro děti z dětského domova v Horní Plané. Výtěžek akce putoval na konto DD Horní Planá.
 • Vladimíra Konvalinková za založení a udržování tradice Živého Betléma v Českém Krumlově.
 • Mgr. Marie Pártlová za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, citlivý a mateřský, individuální přístup k mládeži.
 • Hana Pelzová za dlouhodobou činnost v kultuře a organizování historických trhů při Slavnostech Pětilisté růže a Svatováclavských slavnostech, které si udržují vysokou obsahovou úroveň.
 • Ing. Bednář Arnošt a občanské sdružení Podněty.cz za systematické úsilí o vyšší podíl občanů na efektivní správě města.
 • Spirála, občanské sdružení za průběžné uskutečňování projektu "Kamarád v životě", který pomáhá dětem s problémy, které již prošly odbornou péčí, zařadit se opět do společnosti s pomocí vybraných a prověřených kamarádů z řad dobrovolníků (nyní téměř 20 dobrovolníků).
 • Mgr. Ingrid Švandová-Koutecká za dlouholetou uměleckou práci v oblasti operní režie - inscenace oper na otáčku, režie rumlovských slavností,pedagogickou činnost na umělecké škole Sv. Anežky.
 • Karla Votřelová a kolektiv Městské knihovny za dlouhodobě výbornou a invenční práci na poli knihovnictví.

Cena města 2007, foto: Aleš Motejl Celkem bylo v 15 ročnících uděleno 52 cen.


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: