aktualizováno 5. 6. 2008

Rekonstrukce kašny na náměstí Svornosti Český Krumlov, zdroj: mu, foto: Jitka Augustinová 5. června 2008

Restaurátorské práce na sochařské výzdobě a morovém sloupu probíhají v těchto dnech v rámci rekonstrukce kašny na náměstí Svornosti. Kontrolní středa potvrdila, že opravy postupují podle plánu. V říjnu tohoto roku by se tak mohla v kašně opět objevit voda.
Kašnu rekonstruuje město od začátku dubna a náklady se pohybují kolem 3,4 milionů Kč. Kromě zprovoznění vodní cirkulace by měla kašna získat i slavnostní osvětlení, opravené balustrády, sochy a schodiště.
Rekonstrukce kašny a morového sloupu probíhá v několika etapách. V současné době může každý sledovat restaurátorské práce na sochařské výzdobě a morovém sloupu. Restauratéři mechanicky očišťují sedimenty a krusty, které vytvořily na figurální výzdobě kyselé deště. Technologie bazénu a pískových filtrů, která bude zajišťovat cirkulaci vody v kašně, se kompletuje v odborné firmě v Českých Budějovicích. Dojednávají se také detaily slavnostního osvětlení kašny. "V tomto týdnu se začnou hloubit výkopy pro odkanalizování, odvedení vody z kašny a z cirkulační jímky," sděluje vedoucí odboru investic Lumír Luštický.
Na stavbě probíhají každou středu kontrolní dny, kde se řeší případné problémy, které se při rekonstrukčních pracích objeví. "Při velmi detailní prohlídce od akademických sochařů-restaurátorů kamene se přišlo na to, že už minimálně deset let je staticky narušena pata morového sloupu. V minulosti muselo dojít k neúměrnému zatížení sloupu, které neunesla podkladní kamenná deska ani ocelové ztužující prstence. Teď hledáme nejvhodnější technické řešení, aby se nepoškodila statika morového sloupu," vyjadřuje se Luštický.
Město v dubnu zveřejnilo výzvu podnikatelům, aby se finančně podíleli na rekonstrukčních pracích. "Myslím si, že je to dobrá výzva pro všechny, kteří by se chtěli zviditelnit a mít případně i mosaznou cedulku se svým jménem na náměstí. Naše výzva trvá. Rozpočet města je značně napnutý, tak by sponzorský dar na rekonstrukci kašny pomohl ušetřit peníze na další oblasti a investiční akce v Českém Krumlově," sděluje Luboš Jedlička. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: