aktualizováno 4. 6. 2008

4. června 2008

Zastupitelé na květnovém zasedání odložili hlasování o vydání obecně závazné vyhlášce Města Český Krumlov o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. Na jednání zastupitelstva se tento materiál dostane opět v červnu.

Rozhodování o tzv. místním koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti přenechal stát s účinností od tohoto roku zastupitelstvům jednotlivých obcí. Podle novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí mohou zastupitelé stanovovat místní koeficient 2, 3, 4 nebo 5, kterým se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty nebo jejich soubory.

Vybraná daň z nemovitosti má sloužit k finančnímu pokrytí veřejné služby, kterou město poskytuje v okolí nemovitostí (na budování a údržbu místních komunikací, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, na služby městské policie, na úklid města atd.). "Celý navýšený výnos města z této daně může sloužit jako podíl města na dotacích v klíčovém dotačním období do roku 2013. Město tak svými dotovanými stavebními akcemi může zvýšit kvalitu zázemí nemovitostí na území města - zvýší jejich užitnou hodnotu a tím i tržní cenu v případě jejich prodeje. Vlastníkům nemovitostí se tak vynaložené prostředky v podstatě vrací," komentuje vedoucí odboru financí Jiří Pavlíček.

V případě, že by byl schválen nejvyšší možný koeficient pro výpočet daně z nemovitosti, získalo by město do rozpočtu města asi 21 milionů Kč. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov