aktualizováno 4. 6. 2008

4. června 2008

Zastupitelé na květnovém zasedání odložili hlasování o vydání obecně závazné vyhlášce Města Český Krumlov o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. Na jednání zastupitelstva se tento materiál dostane opět v červnu.

Rozhodování o tzv. místním koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti přenechal stát s účinností od tohoto roku zastupitelstvům jednotlivých obcí. Podle novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí mohou zastupitelé stanovovat místní koeficient 2, 3, 4 nebo 5, kterým se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty nebo jejich soubory.

Vybraná daň z nemovitosti má sloužit k finančnímu pokrytí veřejné služby, kterou město poskytuje v okolí nemovitostí (na budování a údržbu místních komunikací, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, na služby městské policie, na úklid města atd.). "Celý navýšený výnos města z této daně může sloužit jako podíl města na dotacích v klíčovém dotačním období do roku 2013. Město tak svými dotovanými stavebními akcemi může zvýšit kvalitu zázemí nemovitostí na území města - zvýší jejich užitnou hodnotu a tím i tržní cenu v případě jejich prodeje. Vlastníkům nemovitostí se tak vynaložené prostředky v podstatě vrací," komentuje vedoucí odboru financí Jiří Pavlíček.

V případě, že by byl schválen nejvyšší možný koeficient pro výpočet daně z nemovitosti, získalo by město do rozpočtu města asi 21 milionů Kč. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: