aktualizováno 27. 5. 2008

16. května 2008

Včera byla slavnostně otevřena kancelář služby osobní asistence v budově domu s pečovatelskou službou na Vyšehradě. Centrum sociálních služeb rozšířilo od roku 2008 své aktivity o poskytování osobní asistence pro děti se zdravotním postižením ve věku od 3 do 18 let na Českokrumlovsku. Služba osobní asistence je součástí komunitního plánování a na jejím vzniku spolupracovala společnost ICOS a zaměstnanci z odboru školství, sportu a mládeže.

Služba osobní asistence, foto: Jitka Augustinová Co je osobní asistence?
Sociální služba registrovaná v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Ten osobní asistenci popisuje jako terénní službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
Cílem osobní asistence je podporovat dítě s postižením k rozvoji podle jeho možností a schopností, podporovat jeho přirozenou integraci do společnosti a umožnit tak jeho účast při vzdělávání ve školce, škole ale i v domácnosti a při volnočasových aktivitách.

Služba osobní asistence, foto: Jitka Augustinová S čím osobní asistent může pomoci?
Osobní asistent může pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - např. pomoc při oblékání, podání a porcování stravy, podání pití, asistuje při osobní hygieně, pomáhá zajistit stravu a chod domácnosti. Osobní asistent funguje i jako výchovný, vzdělávací a aktivizační element, zprostředkuje kontakt se společenským prostředím a může pomoci i při uplatňování práv a při jednání na úřadech.

Služba osobní asistence je poskytována všude tam, kde to je potřeba (školky, školy, doma atd.) v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 a o dítě se stará kvalifikovaný osobní asistent se sociálním nebo pedagogickým vzděláním, který má praxi v práci s dětmi. Jedná se o službu částečně hrazenou. Spoluúčast na úhradě za poskytnutou službu za jednu hodinu činí 35,- Kč. Zbylé náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí a z rozpočtu města Český Krumlov.

Kontakt:

Kancelář služby osobní asistence
Vyšehradská 260
prostory DPS o. p.s. Český Krumlov
Český Krumlov, 381 01

Hana Čadová - vedoucí služby
mobil: 773 58 77 58
e-mail: cadova@latran.cz

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov