aktualizováno 27. 5. 2008

27. května 2008

V Českém Krumlově se rozvíjí netradiční projekt na vylepšení fasád mateřských školek. Odbor investic městského úřadu, Střední uměleckoprůmyslová škola Sv. Anežky České a společnost Remmers CZ s.r.o. připravují zateplení fasád školek, což by samo o sobě nebylo ničím neobvyklým. Punc zajímavosti dostává projekt tím, že barevné provedení fasád si děti a studenti vyberou sami. V Českém Krumlově funguje sedm mateřských školek a projekt se týká čtyř z nich - MŠ Za Nádražím, MŠ Vyšehrad, MŠ Plešivec II a MŠ Za Soudem.

V dubnu představili studenti umělecké průmyslovky odborné komisi své první návrhy na fasády mateřských školek. Jednotlivé projekty posuzovali jak památkáři, pracovníci oddělení investic, učitelé, ředitelé mateřských škol, tak zástupci partnerské společnosti Remmers CZ s.r.o. Spolupráce mezi školou, úřadem a soukromou firmou funguje dobře. "Městský úřad cítí potřebu investice do fasád a oken mateřských školek a žádá o dotaci na zateplení a zajišťuje projekt po technické stránce, společnost Remmers dodala studentům "Anežky" výtvarné potřeby a na realizaci přislíbila režijní ceny na fasádní barvy a studenti výtvarných oborů kreslí a připravují návrhy, jak by podle nich měly fasády mateřských školek v Českém Krumlově vypadat," sděluje Pavel Váňa z odboru investic.

Vedoucího odboru investic Lumíra Luštického překvapilo velké množství návrhů. "Svědčí to o značném zájmu studentů. U každé školky jsem zaregistroval vždy minimálně jedno velmi zajímavé řešení. Nešlo vždy jen o dětské motivy, ale i velmi nevšední návrhy, například barevné větve stromů s hnízdy. Prezentace projektů byla velice zajímavá," dodává Luštický. "Některé nápady se mi opravdu líbily a z hlediska památkové péče by byly určitě reálné. Na některých návrzích je třeba ještě pracovat z hlediska barevného řešení, neboť objekty školek jsou umístěny v ochranném pásmu městské památkové rezervace, kde je důležité, aby se fasády školek výrazně pohledově neuplatňovaly," vyjadřuje se Johana Lepešková z oddělení památkové péče.

Projekt - barevné mateřské školky, zdroj: SUPŠ sv. Anežky České - studenti

Podle vedoucího oboru Propagační výtvarnictví - výstavnictví na Střední uměleckoprůmyslové škole svaté Anežky České Martina Busty byly plány dobře zvládnuté po technické stránce. "Cítil jsem ale, že je pro studenty obtížné uchopit dětský svět, nemají ještě zkušenost s vlastní rodinou a dítětem, je to pro ně spíš svět, který rádi a narychlo opustili, aby mohli vstoupit do světa dospělých," říká Busta.

V tuto chvíli studenti dopracovávají svá díla a posléze škola nominuje do užšího výběru 4 projekty na každou školku. Na podzim se bude konat výstava v prostorách městského úřadu v Kaplické ulici a veřejnost bude mít možnost vybrat nejlepší projekty. Samotná realizace závisí na získání prostředků z dotačních titulů. Město letos podá žádost o dotaci na zateplení fasád mateřských školek. Nejbližší možný termín realizace je na jaře 2009.

Investice do školských zařízení není v Českém Krumlově ojedinělá. "V tuto chvíli se dokončilo výběrové řízení na re

konstrukci sociálních center v mateřských školách Plešivec a T. G. Masaryka, na které je z rozpočtu města vyčleněno přes 2,5 milionů Kč. Město intenzivně hledá prostředky na rekonstrukci jídelny Základní školy Plešivec. Na Plešivci a v Základní škole T. G. Masaryka vyměňujeme světla, aby splňovala hygienické normy pro osvětlení. Letos se na Plešivci bude rekonstruovat učebna fyziky a chemie a vedle školy vznikne moderní hřiště. A na další projekty na výměnu oken, zateplení, rekonstrukce a podobně budeme žádat o dotační peníze," doplňuje starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička. (ja)

Partnerem tohoto projektu je společnost Remmers CZ s.r.o. a Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České.

Prezentace projektů - barevné školky, barevné investice, foto: Jitka Augustinová Prezentace projektů - barevné školky, barevné investice, foto: Jitka Augustinová


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: