aktualizováno 6. 5. 2008

5. května 2008

Město Český Krumlov podniká další kroky v otázce sanace skály Pod Kamenem nad krajskou silnicí I. třídy. V tuto chvíli jsou podepsány tři smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky, kterých se sanace dotkne. Smlouva se čtvrtým vlastníkem by měla být ještě podepsána. Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo tyto smlouvy pro převody pozemků do vlastnictví města v souvislosti s opravou skály Pod Kamenem, kterou bude provádět Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Bližší informace k samotné sanaci nejsou zatím známy.

S pomocí Jihočeského kraje město Český Krumlov usiluje o zabezpečení skalního masivu. Ministerstvo dopravy, potažmo Státní fond rozvoje infrastruktury dal předběžný příslib, že se situací bude zabývat a najde prostředky na sanaci skály.

Náklady na sanaci skály Pod Kamenem se pohybují kolem 85 milionů korun.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov