aktualizováno 2. 5. 2008

Czech Point - ocenění spolupráce, zdroj: MU 24. dubna 2008

Od počátku ledna letošního roku mohou zájemci získat na Obecním živnostenském úřadu Městského úřadu Český Krumlov tzv. ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy v rámci projektu Czech POINT. Zatím vydává výpisy z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí a z evidence Rejstříku trestů. Výpisy z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku a z katastru nemovitostí jsou poskytovány komukoliv bez nutnosti prokazování totožnosti zájemce. Rejstřík trestů ČR je neveřejnou evidencí, a proto lze výpis z něj vydat výhradně žadateli, jehož se týká a jenž prokáže svou totožnost (občanský průkaz, cestovní doklad). Výpis z Rejstříku trestů České republiky může být vydán i cizinci, ale podmínkou je, že musí mít přiděleno rodné číslo. V rámci Czech POINT se neposkytují kopie katastrálních map.

Ověřené výstupy jsou vydávány zájemcům na počkání. Za vydání ověřeného výstupu z informačních systémů veřejné správy se vybírají správní poplatky. Za vydání výpisu z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku a z katastru nemovitostí se vybírá za první stranu 100,- Kč a za každou další stranu 50,- Kč. Za výpis z Rejstříku trestů se vybírá 50,- Kč bez ohledu na délku výstupu. Vybrané správní poplatky jsou příjmem rozpočtu města.
Czech POINT funguje i v dalších obcích našeho správního obvodu - Brloh, Černá v Pošumaví, Frymburk, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Loučovice, Větřní, Vyšší Brod a Zlatá Koruna. Služby Czech POINT dále zajišťuje držitel poštovní licence (Česká pošta st.p.) a Hospodářská komora. Dva posledně jmenované subjekty však nejsou oprávněny vydávat výpisy z Rejstříku trestů.

V České republice funguje Czech POINT již rok a zapojilo se 1367 obcí a vydalo se 255 tisíc výpisů. (ja)


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov