aktualizováno 26. 3. 2008

Na řece Vltavě je opět normální stav hladiny

Povodí Vltavy - aktuální průtok na Vltavě - spolí, zdroj: povodí vltavy

19. března 2008

V úterý nastal na řece Vltavě první stupeň povodňové aktivity, stupeň bdělosti. Vltava měla v oblasti měřicí stanice Spolí průtok přes 70 kubických metrů za sekundu a vodní stav byl 185 cm. Ve středu 19. Března se hladina snížila a úroveň hladiny je opět hodnocena jako normální. Vltavou protéká kolem 67,5 kubíků za vteřinu (19.3. v 15:00).
Odbor životního prostředí a zemědělství informoval Povodí Vltavy o stávajícím maximu vodní hladiny, které je Český Krumlov schopen ustát bez problémů. Vodní nádrž Lipno by neměla měnit stávající stav asi týden. V tuto chvíli odtéká z vodního díla Lipno 1 přes 56 kubíků vody za sekundu. Podle vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Vlasty Horákové: "Záměrem Lipna je vytvořit si dostatečný rezervní prostor a ustálit hladinu na 724 cm. V tuto chvíli je hladina na úrovni 724,29 cm. Aktuální přítok zhruba odpovídá odtoku a výška hladiny je několik dní prakticky neměnná. Na Lipně znají naši situaci, s ohledem na to by měli snížit odtok na 50 kubických metrů, jakmile to bude možné."
Polečnice v Českém Krumlově, ani Chvalšinský potok ve Chvalšinách nevybočují z normálu a nedosahují stupně povodňové aktivity. (ja)

Obr.: Vývoj hladiny (nahoře) řeky Vltavy a průtoku (dole) na měřicí stanici Nové Spolí. Zelená barva znamená 1. povodňový stupeň, stav bdělosti. Zdroj: Povodí Vltavy.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov