aktualizováno 11. 3. 2008

Lesy města Český Krumlov likvidují následky vichřice Emma

11. března 2008

Společnost Lesy města Český Krumlov vyčíslila škody a zhodnotila situaci, kterou způsobila o prvním březnovém víkendu vichřice Emma. Z celkové lesní půdy o výměře asi 1350 ha, kterou společnost obhospodařuje, padlo Emmě za oběť zhruba 1300 kubíků dřeva. "Škody máme již sečteny. Nejvíce byla poškozena lokalita Dubík, kde padlo na 300 kubíků dřevin. V lokalitě "Nad Kostnicí" musíme zlikvidovat 250 kubíků polomu. Ostatní poškozená místa jsou roztroušena různě po okolí, bohužel řada z nich se nachází v náročně přístupném terénu, kam se s technikou budeme těžce dostávat," uvedl ředitel společnosti Bedřich Navrátil.
Necelý týden od větrné kalamity stihli zaměstnanci Lesů města zlikvidovat již na 350 kubíků polomů. Celkové škody mají v plánu odstranit nejpozději do konce května, ačkoli vyhláškou stanovený termín hovoří o červnu. "Rádi bychom těžbu polomů zlikvidovali dříve. Musíme počítat i s nebezpečím rozšíření kůrovce, proto pokud chceme tomuto riziku předejít, nesmíme ztrácet čas," doplnil ředitel Navrátil.
Vichřice Emma narušila již stanovené těžební plány společnosti pro rok 2008. Priority se nyní změnily a Lesy města musejí nejdříve odstranit škody, které vítr napáchal. "Současná situace na trhu se dřevem není bohužel nejšťastnější. Odbyt dřeva vázne a jeho cena během roku bude klesat," uzavřel Navrátil.
Pro veřejnost platí vstup do lesů pouze na vlastní nebezpečí, vyhlášení zákazu vstupu se nepředpokládá. (jr)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov