aktualizováno 4. 3. 2008

Vítání občánků

3.března 2008

Vítání občánků, na které město Český Krumlov dosud rodiče písemně zvalo, je kvůli zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nutné organizovat jiným způsobem. Město prosí rodiče novorozenců s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově, aby se v případě zájmu sami přihlásili osobně nebo telefonicky na matrice na náměstí Svornosti.
Slavnostní akt vítání občánků do společenského života se připravuje na pátek 4. dubna od 13 hodin v Prokyšově sále v Horní ulici (bývalá Prelatura). Chtějí-li se rodiče s dětmi narozenými od 20. září 2007 do 31. ledna 2008 zúčastnit slavnostního ceremoniálu, mohou se přihlásit do pondělí 10. března na telefonním čísle 380 766 322 nebo osobně na matrice (pokud tak již neučinili).

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov