aktualizováno 29. 2. 2008

Ředitelství silnic a dálnic zamítlo přestavbu křižovatky na Špičáku

28. února 2008

Město Český Krumlov předložilo Ředitelství silnic a dálnic ČR rozsáhlý materiál o řešení frekventované křižovatky silnice I/39 s místní komunikací Třídy Míru u Špičáku. Projekt se týkal výstavby okružní křižovatky o průměru 32 metrů, úpravy místní komunikace, nových přechodů pro chodce, ochranných a směrových ostrůvků a dalších prvků. "Známe problematičnost této křižovatky a zabýváme se jí již několik let. Snažíme se dlouhodobě zlepšit průjezdnost v této lokalitě, zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. Ředitelství silnic a dálnic, které má správu silnic první třídy ve své kompetenci, ale nezařadilo tuto akci do svého plánu investic," konstatuje starosta Českého Krumlov Luboš Jedlička.
Podle Ředitelství silnic a dálnic se výstavbou okružní křižovatky nesníží nehodovost v lokalitě. Užití okružní křižovatky je vhodné u čtyřramenných a víceramenných křižovatek. U tříramenných křižovatek typu T není podle vyjádření Ředitelství okružní křižovatka nejvhodnější náhradou. Výstavba okružní křižovatky silnic I/39 s Třídou Míru tak nebude zařazena do harmonogramu výstavby jednotlivých akcí až do roku 2013.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov