aktualizováno 1. 2. 2008

Podpora kultury ve městě Český Krumlov

Zastupitelstvo města Český Krumlov včera schválilo grantový program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2008. Grant vstupuje v platnost od 1. února 2008. V rozpočtu města byly na podporu kultury schváleny 2 miliony korun. Termín pro ukončení příjmu žádostí pro řádné grantové okruhy je 29. února 2008.

V předchozích letech se příspěvky na kulturní aktivity rozdělovaly podle jednotlivých uměleckých oblastí. "Letos je systém grantové podpory kultury ve městě variabilnější. Chceme dát všem stejnou šanci, neomezujeme ani neprotežujeme některé kulturní odvětví. Předkládáme pět běžných grantových okruhů a jeden mimořádný a necháváme na žadatelích, jak se k tomu postaví, jak budou kreativní a jaké projekty vymyslí," vyjadřuje se místostarostka Českého Krumlova Ing. Jitka Zikmundová.

Nové schéma grantového programu na podporu kultury vychází z konceptu podpory kultury. Příjemci grantu mohou být fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově, právnické osoby (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace atp.) se sídlem na území města Český Krumlov, fyzické a právnické osoby zabývající se pravidelně a každoročně realizací kulturních akcí na území města Český Krumlov.

Na rok 2008 počítá grantový program s pěti řádnými okruhy:

  1. činnost souborů, spolků a zájmových sdružení působících celoročně na území města
  2. projekty (hudební, divadelní, výtvarné a jiné tvorby) - víceletý grant (2008-2010)
  3. děti a mládež do 18 let
  4. živá kultura pro širokou veřejnost (jednorázové akce mimo hlavní turistickou sezónu, tj. leden-duben, říjen-prosinec nebo v rámci významných výročí města Český Krumlov)
  5. publikační činnost dokumentující kulturní historii Českého Krumlova od roku 1989 (publikační činnost jubilejních publikací aktivních sborů a souborů, sborníků workshopů a konferencí na téma umění, kultura, historické dědictví)

Uzávěrka podání žádostí o řádný grant (body I. - V) je 29. února ve 12 hodin.

Na rok 2008 počítá grantový program s jedním mimořádným okruhem:

  1. mimořádný grantový okruh - podpora kulturních a společenských akcí mimořádného významu pro Český Krumlov v roce 2008

Žádosti o mimořádný grant města Český Krumlov v oblasti kultury je možné podávat během roku 2008, nejpozději však 28. listopadu 2008.

Místostarostka Jitka Zikmundová nastínila výhledy do dalších let: "Podle zkušeností z roku 2008 budeme pružně reagovat na potřeby občanů v oblasti kultury. Do dalších let bychom chtěli každý rok představit klíčové téma, které by nás doprovázelo kulturním životem. Na rok 2009 je téma již jasné - 700 let - příběh města Český Krumlov." Místostarostka dále naznačila, že výhledově se bude pracovat na partnerském grantu zaměřeném na děti a mládež do 18 let, na stipendijním programu pro mladé talenty nebo na spolupořadatelství akcí formou víceletého smluvního vztahu.

Kromě finanční subvence město Český Krumlov podporuje kulturní činnost i nefinančně, např. marketingově (propagace v KUK - kulturním měsíčníku, Zpravodaji, v databázi akcí na www.ckrumlov.cz/akce), asistencí Městské policie zajišťuje bezpečnost během akcí a spoluprací s odbory Městského úřadu Český Krumlov obstarává úklid města, zábory veřejného prostranství, řešení dopravy atd. Více informací o grantových programech města Český Krumlov se dozvíte na webových stránkách města www.ckrumlov.cz http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20080201104332.xml .

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: