aktualizováno 8. 10. 2007

Občané mohou žádat o peníze z programu regenerace

Občané mohou žádat o peníze z programu regenerace Ministerstvo kultury opět vyhlásilo Program regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny na příští rok, proto městský úřad provádí mezi občany města průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků z tohoto dotačního titulu. Majitelé objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka a ležících na území městské památkové rezervace nebo zóny v Českém Krumlově si mohou v případě zájmu vyzvednout formulář průzkumu zájmu o přidělení finančních prostředků v oddělení památkové péče na odboru územního plánování a památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov, nebo ho získat na internetových stránkách města na adrese:
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20070131150758.xml.

Vyplněné tiskopisy je nutné odevzdat na tomto odboru nejpozději do pátku 2. listopadu 2007 do 13 hodin. Podmínkou danou ministerstvem kultury pro zařazení žádosti je úplně vyplněný formulář.

Více informací lze získat od vedoucího oddělení památkové péče Ing. Petra Papouška (tel. 380 766 714, 724 095 296) nebo Johany Lepeškové (tel. 380 766 716).

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: