aktualizováno 2. 1. 2007

Je možné žádat o granty na podporu kultury ve městě

Zastupitelé schválili 21.12.2006 vyhlášení grantových programů na podporu kultury města Český Krumlov pro rok 2007, na které jsou z rozpočtu města vyčleněny dva milióny korun. Zájemci se mohou ucházet o příspěvky ze dvou podprogramů - 1. Podpora projektů a aktivit v oblasti kultury, 2. Hudba a Český Krumlov. Do prvního kola se lze přihlásit do 31. 1. 2007, výsledky budou známy 28. 2. 2007.

Potřebné informace a formuláře jsou k dispozici na www.ckrumlov.cz v části 0bčan a sekci Granty města.


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov