aktualizováno 22. 12. 2006

Nové poplatky za psy v Českém Krumlově

Zastupitelé Českého Krumlova schválili ve čtvrtek 21. prosince 2006 obecně závaznou vyhlášku o poplatku ze psů, kterou se mění vyhláška z roku 2003 o místních poplatcích. Pro držitele psů přináší několik změn včetně mírného zvýšení plateb.

U důchodců dochází ke sjednocení sazeb na 200 Kč, zatímco dosud platili osamělí občané požívající nějaký důchod 100 Kč. U druhého psa tato skupina zaplatí 300 Kč ročně (dříve platili osamělí 150 Kč).

Držitelé psů v rodinném domku mimo historickou část města zaplatí o 300 Kč více, tedy 1 000 Kč, v případě druhého psa 1 500 Kč, což znamená více o 450 Kč.

Ostatní majitelé a držitelé psů uhradí za své čtyřnožce o 300 Kč více než v uplynulých letech, neboť poplatek pro příští rok byl stanoven na 1 500 Kč. Má-li občan dalšího psa, zaplatí místo dosavadních 1 800 už 2 250 Kč.

Významná je i další změna, a to v termínu splatnosti. Poplatky ze psů nebude možné uhradit ve dvou splátkách jako dosud, ale najednou vždy k 31. březnu, což přinese úsporu nákladů na výběr poplatku.

Tyto změny představují pro město Český Krumlov několik přínosů - díky zvýšení poplatků o zhruba 200 000 Kč za rok při současných 1 121 evidovaných psech by se například v příštím roce měla snížit dotace městského útulku na zhruba 630 000 Kč. Takto stanovené poplatky za psy jsou také částečnou kompenzací zvyšujících se nákladů města na udržování čistoty veřejných prostranství znečišťovaných psy. Hlavně nepořádek po psech a obtěžování spoluobčanů štěkotem je podnětem, aby město prostřednictvím zvýšení poplatků regulovalo počet psů v historickém centru a na sídlištích. Na druhé straně poskytuje město pejskařům zdarma sáčky a lopatky na psí exkrementy na pokladně městského úřadu v Kaplické ulici. K zajištění čistoty je po městě i jeho sídlištích rozmístěno 28 košů s mikroténovými sáčky na psí výkaly. Bohužel mnoho lidí nechá hromadu po svém psu tam, kam padne...

Poplatek se hradí za psa staršího tří měsíců. Od úhrady jsou osvobozeni např. držitelé psa, kteří jsou nevidomí, bezmocní, s III. stupněm zdravotního postižení, dále ti, kdož provádějí výcvik psů určených k doprovodu těchto osob. Dva roky nemusí za psa platit občané, kteří převzali psa z útulku provozovaného městem Český Krumlov, rok držitel psa, který ho dal očipovat. Poplatek se neplatí např. za služební psy Policie ČR, městské policie, za psy záchranářské, lovecké. Ušetří i členové lesní, myslivecké a rybářské stráže.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov