aktualizováno 8. 12. 2006

Poplatky za odpady v roce 2007

Zastupitelé Českého Krumlova schválili na prvním řádném zasedání 30. listopadu 2006 novelu obecně závazné vyhlášky č. 14/2006 o poplatku z odpadu. Ta stanoví, že občané v příštím roce zaplatí za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 444 Kč na osobu ročně. Dochází ke zvýšení poplatku o 48 Kč, tedy o 4 Kč měsíčně. Město Český Krumlov dotuje systém odpadového hospodářství téměř 6 milióny korun ročně. I přes zvýšení sazby bude dotace města více než 47procentní.

Druhou změnou ve vyhlášce je zavedení jednorázové splatnosti poplatku k 31. 5. Důvodem je snížení nákladů úřadu na správu tohoto poplatku. V příštím roce budou tedy občané hradit stanovenou částku najednou, zatímco dosud to bylo možné ve dvou splátkách.

V Č. Krumlově se tzv. kapitační platba, platba na osobu, hradí od r. 2002, kdy činila 356 Kč. V letech 2003 a 2004 to bylo 376 Kč a poslední dva roky 396 Kč. Letos měly z ostatních 65 bývalých okresních měst takto vedený poplatek nižší jen Nový Jičín s 360 Kč a Teplice, jejichž občané mají tuto službu zdarma. Už vloni se průměr poplatku dostal na 449 Kč, zatímco v Českém Krumlově činil jen 396 Kč.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov