aktualizováno 15. 11. 2006

Každý se může vyjádřit k programu rozvoje kraje

V pondělí 27. listopadu ve 14 h v sále zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích se uskuteční veřejné projednání Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na období 2007 - 2013 a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA), jehož se mohou zúčastnit všichni zájemci. Jedná se o hlavní programový dokument určující priority pro čerpání strukturálních fondů v těchto letech pro region soudržnosti Jihozápad tvořený Jihočeským a Plzeňským krajem, jejichž cílem je zlepšit rozvoj měst a obcí, školství, dostupnost sociálních služeb, zdravotnické péče a rozvoj cestovního ruchu a kultury.

Před veřejných projednáváním se mohou občané vyjádřit k návrhu koncepce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, a to do 22. 11. Nahlédnout do návrhu koncepce je možné na podatelně Městského úřadu v Českém Krumlově na Kaplické ulici nebo na http://nastenka.kpprojekt.cz/?path=/rop/

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov