aktualizováno 2. 11. 2006

S občany o napojení Krumlova na kaplickou variantu železničního koridoru

Veřejná diskuze o možném zapojení Č. Krumlova do evropského železničního spojení se uskuteční v pátek 3. listopadu v 10 h v jednacím sále (3. patro) městského úřadu v Kaplické ulici. Rychlostní železnice z Prahy přes Č. Budějovice do Lince povede přes Kaplici. Tuto trasu odsouhlasilo 17. října zastupitelstvo Jihočeského kraje. Veřejnost se seznámí s její podobou a s možnostmi napojení Českého Krumlova na železniční koridor. Občané se budou moci vyjádřit k jednotlivým návrhům spojení od Kamenného Újezdu do Č. Krumlova. Diskuze se zúčastní ředitel odboru strategie ministerstva dopravy, které jednání svolává, Ing. Petr Šlegr, vicehejtman Jihočeského kraje Ing. arch. Robin Schinko, zástupci kraje, Českých drah, Správy železniční dopravní cesty, zástupci zpracovatele studie železniční tratě Č. Budějovice - státní hranice společnosti IKP CE.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov