aktualizováno 10. 11. 2006

Les festivalu Ekofilm má zatím padesát dubů

Sázení prvních stromů budoucího lesa Ekofilmu ve Slupenci, v části Č. Krumlova, se 9. října zúčastnil premiér Mirek Topolánek. Padesátku doubků vysadili v lokalitě zvané Pod Velátkou, jež je v majetku města Č. Krumlov také prezident 32. ročníku filmového festivalu Ekofilm, profesor Pavel Kovář, hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník, starosta Č. Krumlova František Mikeš či senátor Tomáš Jirsa.

Festival bude mít nad nově založeným porostem, který se mimořádně začal osazovat na podzim - v den zahájení Ekofilmu v Č. Budějovicích - patronát. Na tomto téměř hektarovém pozemku budou na jaře vysázeny borovice, které budou tvořit 75 % budoucího lesa, jenž symbolicky ponese jméno festivalu. "Tyto stromy budou minimálně sto let vázat kysličník uhličitý, tedy jeden ze skleníkových plynů," zdůraznil ředitel společnosti Lesy města Č. Krumlov Bedřich Navrátil základní funkci lesních porostů. Premiér Topolánek ocenil, že Jihočeský kraj považuje životní prostředí za svou prioritu. Hejtman Zahradník zopakoval snahu kraje chránit Šumavu a úsilí o uzavření dohody mezi vědci, ochránci životního prostředí, obcemi, občany, krajem. Starosta Mikeš by byl potěšen, kdyby se jižní Čechy staly "plícemi" republiky.

.. .. .. ..

Informace o Ekofilmu, nejstarším evropském festivalu o životním prostředí, který od pátku 13. října do neděle pokračuje v Č. Krumlově, jsou na stránkách www.ekofilm.cz.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov