aktualizováno 10. 10. 2006

Zpřesnění informací ke katalogu organizací a firem, komunální volby na www.ckrumlov.cz

Užitečným pomocníkem před volbami do zastupitelstev obcí je Oficiální informační systém regionu Č. Krumlov (OIS). Na adrese www.ckrumlov.cz/volby nabízí stranám zdarma možnost představit občanům své kandidáty, volební programy a další materiály. Občané zde získají podrobné informace o stranách a jejich záměrech na nejbližší čtyři roky, i vše co potřebují vědět, aby 20. a 21. října mohli vhodit do volebních uren platně označené hlasovací lístky. Protože poprvé se komunálních voleb mohou zúčastnit i cizinci z členských zemí EU, na www.ckrumlov.cz/volby se kromě jiného dozvědí, že musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů písemně, nebo osobně do 18. října 2006 do 16 h na městském úřadu.

OIS Č. Krumlov, jehož vlastníkem je město Č. Krumlov a provozuje ho Českokrumlovský rozvojový fond, je nepostradatelným médiem pro ty, kdož potřebují aktuální informace až na stůl. Stačí se jen přihlásit k zasílání zpráv: www.ckrumlov.cz - Infoservis (horní lišta) - (menu vlevo) Mailfórum - Správa účtů, kde zvolí, o zda mají zájem o informace veřejné správy, či z kultury a cestovního ruchu, nebo obojí. Tak budou zdarma informováni např. o uzavírkách silnic, důležitých událostech týkajících se života občanů, o zajímavých kulturních akcích, událostech a podobně dříve, než se zprávy objeví v tisku.

Katalog organizací a firem na OIS je dalším fungujícím "dárkem" občanům a návštěvníkům regionu. Neziskové a státní organizace či obce zde mohou zdarma a komerční subjekty za poplatek nabídnout své služby prostřednictvím oddílu Administrace katalogu produktů a služeb v cestovním ruchu na Českokrumlovsku. Ten umožňuje provozovatelům služeb zařazení do katalogů OIS a uživatelskou aktualizaci jejich záznamů.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov