aktualizováno 18. 9. 2006

První změna územního plánu města Český Krumlov

V první změně letos schváleného územního plánu města Český Krumlov se odborníci zabývali 70 podněty veřejnosti a společností. Zastupitelé jejich návrh schválili s důrazem věnovat zvýšenou pozornost řešení areálu bývalého Otavanu v Novém Spolí a jeho okolí, dále uložili prověření a možné rozšíření regulativů využití území v opuštěném areálu bývalé Jitony tak, aby bylo možné jeho využití ve prospěch města např. pro funkce obchodní, kulturní, sportovní, vzdělávací nebo bytové.

Ve změně územního plánu se má také promítnout využití lokality za hřbitovem, bývalé ubytovny Budimex a možnosti zmenšení ochranného pásma čistírny odpadních vod, což by umožnilo změnu funkčního využití plochy, tzn. že by bylo možné zvažovat např. výstavbu rodinných domů.

..

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov