aktualizováno 29. 6. 2006

Město nabízí k pronájmu prostory v klášteře

Areál českokrumlovského kláštera prochází již několik let četnými opravami. Do bývalého křídla bekyň, který město Č. Krumlov opravuje za téměř 28 mil. korun, se koncem června začnou stěhovat dva studijní obory Střední umělecko-průmyslové školy svaté Anežky České. Do vedlejší části kláštera, opravené dříve vlastníky, tedy Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou, se měla stěhovat expozice keramiky Alšovy jihočeské galerie. Poté, co zůstává v Bechyni, město tento úžasný prostor nabízí k pronájmu. V úvahu přichází kulturní, školské či vzdělávací využití.


..

Město Český Krumlov vyhlašuje na základě usnesení rady města č. 378/20/2006 ze dne 12.6.2006 výběrové řízení na podnájem nebytových prostor o výměře cca 1250 m2 v objektu Latrán č.p. 50 na st.p.č. 760 v k.ú. a obci Český Krumlov - v areálu kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou vč. historického mobiliáře nacházejícího se v nebytových prostorech, pronajatých smlouvou o nájmu městu Český Krumlov.

Nebytové prostory zahrnují např. ambity v přízemí o výměře cca 420 m2, dále užitné místnosti, chodby, schodiště.

Kriteria VŘ:
-záměr na využití v souladu s funkčním využitím ÚPD a uzavřenou nájemní smlouvou mezi městem Český KRumlov a vlastníkem, Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou v Praze - tj. účely kulturní, školské a vzdělávací s tím, že nelze provádět činnosti , které by byly v rozporu s etikou církevního řádu

-výše nabízeného nájmu s tím, že minimální nájemné činí Kč 240,--/m2/rok

-podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, max. do 8.8.2035

-návrh vypořádání nákladů nutných na opravy a technické zhodnocení objektu

Objekt je nemovitou kulturní památkou.

Prohlídka nebytových prostor se uskuteční dne 30.6.2006 v 10.00 hod. a dne 11.7.2006 ve 13.30 hod., případně po telefonické dohodě.

Písemné nabídky v zalepené obálce zřetelně označené "Výběrové řízení - Klášter - nerozlepovat" zasílejte na adresu: Městský úřad, odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, nebo odevzdejte v podatelně MěÚ v budově Kaplická 439 tak, aby byly doručeny nejpozději do 21.7.2006.

Město Český Krumlov si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, případně výběrové řízení , bez udání důvodů, zrušit.

Bližší informace podá odbor správy majetku MěÚ Český Krumlov, tel. 380 766 604, 728 893 222, 380 766 600, 602 703 907.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov