aktualizováno 6. 6. 2006

Péče o mobiliář ve městě

Dlouhá zima i nepříznivé jarní počasí zbrzdily práce na údržbě městského mobiliáře. V současné době jsou již téměř hotovy nátěry laviček a odpadkových košů na Míru, kde zbývá 25 nenatřených laviček, v Nových domovech. Hotovo je na Vyhlídce, na autobusovém nádraží, okolí rybníka a další lokality budou řešeny. Práce pokračují pomalu kvůli dešti, neboť vodou nasáklé dřevo nelze ošetřit nátěrem.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov