aktualizováno 6. 6. 2006

Českokrumlovští strážníci dostali důležité záchranné pomůcky - házecí pytlíky


Za první vlaštovku v pořizování materiálního vybavení pro záchranu ve vodě lze považovat tři házecí pytlíky, které pro městskou policii předali ve středu 31. května místostarostovi Českého Krumlova Miloši Michálkovi zástupci akciové společnosti GUMOTEX Břeclav.

Jde o velmi potřebnou záchrannou pomůcku, která podle vedoucího Vodní záchranné služby ČČK Č. Krumlov ing. Milana Bukáčka zachrání ročně mnoho životů. Tonoucímu je možné hodit toto jednoduché zařízení až na 20 m, tak dlouhé je totiž lano ukryté v pytlíku. Zatímco zachránce si volný konec upevní k tělu či člunu, pytel s lanem vrhne k tonoucímu. Ohrožený se chopí úchytu na konci pytlíku a je vytažen z vody. Záchranné pytlíky zařadila městská policie mezi vybavení svých vozidel, aby je v případě potřeby mohla použít k záchraně života či majetku.

..

"Problémy na vodě jsou opravdu denně," potvrzuje Milan Bukáček. "Způsobuje to nezkušenost většinou jen příležitostných vodáků, kolísání průtoku řeky, špatná vybavenost posádek, jež nemají vesty, natož záchranné pytlíky, a také nedobrý zdravotní stav či alkohol." Protože Č. Krumlovem projíždějí každoročně tisíce vodáků, kteří se potýkají s různými problémy, nabídla českokrumlovská vodní záchranná služba ČČK proškolení a nácvik vodní záchrany a základních činností v krizových situacích. Kurz je určen dobrovolným hasičům, hasičským záchranným sborům, policistům, pedagogickým pracovníkům, provozovatelům campů a půjčoven plavidel, vedoucím vodáckých táborů a dalším zájemcům.

V květnu ho absolvovalo 22 krumlovských strážníků a tři členové vojenské hasičské jednotky v Polné. Ve dvoudenním výcviku si osvojili ovládání plavidel a záchranu tonoucích na divoké a klidné vodě, zdokonalili se v poskytování první pomoci, vyhledávání osob v terénu, procvičili se v dalších oblastech souvisejících se zajištěním bezpečnosti občanů a turistů ve městě. Po výcviku v bazénu a Vltavě s použitím záchranných pomůcek a izolačních obleků kurz ukončili závěrečnými zkouškami. "Krumlovští strážníci jsou díky tomuto 15hodinovému kurzu možná jedinými z městských policií v republice, kteří jsou schopni účinně poskytnout záchranu v krizových situacích," míní Milan Bukáček. Kurz znamená veliký přínos i pro lidi s minimálními předpoklady, neboť je vždy takzvaně ušitý na míru s ohledem na schopnosti jednotlivých účastníků tak, aby každý zvládl záchranu podle svých možností a schopností, a navíc dokázal ochránit i sebe.

Příslušníci krumlovské městské policie jsou nyní schopni zvládnout nejen nehody na vodě, ale např. i poskytnout kvalifikovanou první pomoc. "Poprvé jsme si mohli vše vyzkoušet na figuríně, nacvičili jsme si konkrétní situace. Oproti dřívějším školením, tedy jen výkladům a teoretickým popisům, mám kurz hodně dal," ujišťuje zástupce velitele MP Jan Šítal. "Pocit sebedůvěry a jistoty, protože již přesně víme, jak se v kterých situacích zachovat. Velmi důležitá je pro nás zdravotní příprava, kterou je ale nutné absolvovat pravidelně. Moc za to vodním záchranářům děkujeme." Místostarosta Miloš Michálek ujišťuje, že město každoročně vyčlení v rozpočtu prostředky na speciální proškolování strážníků.

Město Č. Krumlov si uvědomuje nebezpečí, která s sebou přináší vysoký počet turistů v regionu. V loňském roce věnovalo vodní záchranné službě 65 000 Kč na pořízení univerzálního záchranného člunu. Výrobce GUMOTEX Břeclav za tuto částku dodal krumlovských záchranářům člun v hodnotě 100 000 Kč. Milan Bukáček se domnívá, že stejný člun by potřebovala i městská policie.

Ohledně kurzů vodní záchrany a činností v krizových situacích, které finančně formou grantu podpořilo ministerstvo obrany, se mohou zájemci obracet na ing. Milana Bukáčka, 606 270 047, e-mail: bukacek@zachranari.com.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov