aktualizováno 30. 5. 2006

Blíží se rozhodování o trase IV. železničního koridoru

Závěrečná prezentace Vyhledávací studie trasy železniční tratě České Budějovice - státní hranice (Linec) se uskuteční v pondělí 5. června od 14 h v zasedací místnosti zastupitelstva Jihočeského kraje v Č. Budějovicích, U Zimního stadiónu 1952/2.

Poté se bude otázkou vedení vysokorychlostní železnice zabývat rada a zastupitelstvo kraje.
Je pravděpodobné, že vedení kraje se přikloní k tzv. kaplické variantě, jež je oproti krumlovské, kterou dotčené obce odmítají, o 12 miliard Kč levnější.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov