aktualizováno 17. 5. 2006

Český Krumlov připravuje změny v Městském parku

Město Český Krumlov připravuje stavební úpravy Městského parku a jižních teras tzv. III. meandru řeky Vltavy. Oslovilo pět projekčních společností, z nichž vítězná by měla projekt zpracovat od července do prosince letošního roku. Předpokládané náklady na úpravu parku se pohybují mezi 10 a 12 mil. Kč, práce na terasách se mohou pohybovat okolo 3 miliónů (dle skutečného technického stavu). Projektová dokumentace ukáže možnost rozdělení prací do etap, město bude hledat vhodné dotační tituly k financování tohoto záměru.

Projekt navrhne relaxační využití parku s ohledem na provedený dendrologický průzkum, obnovení původní cestní sítě v centrální části do stavu ze počátku 20. století, doplnění cestiček o zpřístupnění břehu Vltavy v oblasti jižního vstupu do parku, bude se zvažovat rekonstrukce dětského hřiště. Chodník podél Vltavy bude zachován k případnému dalšímu využívání např. jako in-line dráha. Cílem úprav je též zvýšení bezpečnosti návštěvníků parku instalací nového kamerového systému a kvalitního veřejného osvětlení. Altán bude vybaven elektrickou přípojkou, což umožní případné pořádání kulturních akcí (promenádní koncerty apod.). Součástí projektu bude i prostor za dětským dopravním hřištěm Na Střelnici (u DDM) s možností nástupu na Schieleho terasy či propojením do budoucí tzv. růžové zahrady (veřejná zeleň mezi dnešní DPS Za Soudem a průchodem na Plešivecké náměstí).

Český Krumlov připravuje změny v Městském parku

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov