aktualizováno 11. 5. 2006

Na Plevně bude bezpečná zastávka autobusů

Zastávka Plevno v Českém Krumlově ve směru na Č. Budějovice bude během prázdnin přesunuta o zhruba 30 metrů nad současnou - před dnešní autobazar, s vytvořením dopravního zálivu mimo komunikaci. Tato zastávka by byla do konce roku 2006 zrušená. Nevyhovuje totiž podmínkám bezpečnosti silničního provozu, protože autobusy stojí částečně na komunikaci a překážejí provozu. Zároveň dnes zasahuje i do soukromého pozemku.

Současně se zastávkou bude řešena protější strana komunikace, kde bude vybudován chodník. Součástí nové zastávky bude i opěrná stěna oddělující zastávku od sousedního pozemku, i nový přechod pro chodce včetně výrazného veřejného osvětlení.

V současné době probíhají správní řízení na povolení této zastávky. Provádějí se drobné úpravy projektu a rozkreslení jeho dílčích částí, především v části umožňující přímé napojení na chodníky do sídliště Mír. Poté se uskuteční výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, s nimiž se počítá v červenci a srpnu. Město Č. Krumlov za novou zastávku zaplatí kolem
400 000 Kč.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov