aktualizováno 2. 5. 2006

Připravuje se 1. změna územního plánu města Č. Krumlov

Zastupitelé města přijali usnesení o postupu při přípravě 1. změny nového územního plánu města, schváleného na posledním zasedání zastupitelstva 30. 3. a stanovili lhůtu pro podání požadavků na změnu územního plánu. Do 26. 5. 2006 mohou všichni občané doručit své podněty na oddělení územního plánování na odboru územního rozvoje, investic a památkové péče MÚ v Kaplické ulici.

Podněty musí být formulovány jednoznačně a konkrétně - zejména je nezbytné přesně uvést, které plochy v území města se podnět týká a jaké tam mají být zabezpečeny funkce odlišné od řešení ÚPO.

Podněty doručené odboru územního rozvoje do 26. 5. 2006 předloží odbor k projednání radě města, poté se jimi budou zabývat zastupitelé. Rozhodnou, které požadavky na změny řešení území města budou posuzovány v rámci 1.změny územního plánu města.

Změna územního plánu

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov