aktualizováno 2. 5. 2006

Služby města Český Krumlov budou mít dva vlastníky

Zastupitelé Českého Krumlova řešili nelehký, ale nutný a strategický problém - jak dál s dceřinou společností Služby města Český Krumlov, do níž by bylo nutné investovat v nejbližší době, převážně do technického parku, zhruba 37 mil. korun. Na základě ekonomické analýzy společnosti, zpracované odbornou firmou a po zvážení všech skutečností schválilo zastupitelstvo záměr prodeje obchodního podílu pražské společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., která dala nejvyšší cenovou nabídku.

Za 100 procentní obchodní podíl společnosti zaplatí 46 mil. Kč, a to ve dvou částech - za 51 % podílu 33,2 mil. Kč a následně za 49procentní podíl 12,8 mil. Kč s oboustrannou opcí uplatnitelnou kdykoliv do 3 let. Smlouvu bude schvalovat zastupitelstvo.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov