aktualizováno 14. 4. 2006

Přínosný školicí program k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů

V rámci Pilotního projektu využití solární energie v budově Městského úřadu Č. Krumlov se uskuteční od května do srpna školicí program na téma obnovitelné zdroje energie, určený zástupcům veřejné správy, firem, projektantům i zainteresované veřejnosti.

Účastníci školicího programu Energetické poradenství pro multiplikátory se seznámí se způsoby využití jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů (sluneční energie, biomasy, vodní a větrné energie), dále s energetickou politikou a legislativou v ČR, se systémem podpor a dotací v této oblasti, poznají rovněž principy nízkoenergetické výstavby a rekonstrukce budov. Program tvoří šest seminářů v zasedací místnosti Městského úřadu v Č. Krumlově v Kaplické ulici a šest exkurzí do vybraných lokalit Jihočeského kraje a Horních Rakous.

Pilotní projekt využití solární energie v budově MÚ Č. Krumlově realizuje město ve spolupráci s občanským sdružením Energy Centre Č. Budějovice a Energiesparverband Linz za podpory Evropské unie v rámci programu Phare GS CBC 2003.

Bližší informace a přihlášku na školicí program Energetické poradenství pro multiplikátory naleznete na www.eccb.cz.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov