aktualizováno 12. 4. 2006

Průjezd Českým Krumlovem obnoven v obou směrech

Dnes, ve středu 12. 4., v 16 h skončila uzavírka části silnice I/39 v Č. Krumlově v úseku Pod Kamenem a byl obnoven provoz v obou směrech. Znovuotevření této důležité části komunikace, zajišťující spojení s Lipenskem, s hraničními přechody Studánky a Strážný na rakouské hranici, se zúčastnili zástupci Ředitelství silnic a dálnic, do jehož správy komunikace spadá, kraje, stavební společnost, města Č. Krumlov i poslanec Miroslav Kalousek, který v lednu nastínil, že stát by mohl v letošním roce zainvestovat opravu skalního masivu.

Průjezd Českým Krumlovem obnoven v obou směrech

Po více než třech měsících se obnoví provoz na části komunikace, kterou začátkem roku uzavřel Krajský úřad Jihočeského kraje kvůli padání kamenných bloků ze skály nad silnicí. Doprava byla povolena pouze ve směru na Č. Budějovice. K dalšímu oddělení kamenů ze skály došlo v únoru, kdy bylo nutné očistit kritickou část od porostu a poté od hlíny a uvolněných kamenů. Před čtyřmi týdny město zajistilo provizorní lávku pro pěší mimo silnici v místě, kde došlo k pádu kamenů, a minulou sobotu zahájilo Ředitelství silnic a dálnic ČR prostřednictvím stavební firmy ing. Miloš Kačenka - BUILDING, Č. Budějovice budování náhradní vozovky k rozšíření komunikace a umožnění obousměrného provozu, včetně nákladní dopravy.

Opravy objížďkové trasy, po níž jezdila během uzavření sil. Pod Kamenem vozidla do 7,5 t, již stály město 80 000 Kč. Kvůli většímu opotřebení vozovky bude muset město investovat do silnic této trasy ještě dalších 100 000 Kč.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov