aktualizováno 3. 4. 2006

Situace v Č. Krumlově se zlepšila, město neuplatňuje krizová opatření-3.4.2006 14:50h

V souvislosti s rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu rovněž pro Jihočeský kraj na dobu od 23.00 h 2. dubna do 24.00 h 10. dubna 2006 se v pondělí 3. dubna ve 12.30 h sešla pracovní skupina krizového štábu města Č. Krumlov.

Z hodnocení současné situace vyplynulo, že v obcích ve správním území obce s rozšířenou působností Č. Krumlov situace na vodních tocích nevyžaduje uplatnění krizových opatření vyhlášených vládou. V případě změny situace na území obcí ve správním území Č. Krumlova bude svoláno další jednání krizového štábu města.

Situace v Č. Krumlově byla o víkendu poměrně klidná, neboť Polečnice se pohybovala na výšce 90 cm a Vltava pod 40 cm. Dnes odpoledne je Polečnice na 70 cm a Vltava na 25 cm.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov