aktualizováno 29. 3. 2006

Druhý povodňový stupeň na Polečnici - 27.3.2006 18h

V 17 h vyhlásila povodňová komise města Č. Krumlov na toku Polečnice 2. stupeň povodňové aktivity - pohotovost. Hladina tohoto potoka dosáhla výšky 130 cm, tzn. že byla o 10 cm překročena hranice pro vyhlášení II. SPA.

O situaci byli neprodleně vyrozuměni obyvatelé, majitelé a správci objektů ohrožených případným dalším vzestupem hladiny. Byli vyzváni, aby všechny problémy související se zvýšením průtoku Polečnice neprodleně hlásili na telefonní čísla 150 a 156.

Služby města Český Krumlov jsou připraveny k uvolňování toku v krizových místech a v případě ohrožení obytných objektů použít pytle s pískem.

Aktuální situace je neustále monitorována a veřejnost se dozví neprodleně o všech změnách.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov