aktualizováno 27. 2. 2006

Skončily práce nutné ke zprovoznění části silnice Pod kamenem

Pracovníci společnosti SG Geotechnika dokončují práce na skalním úseku, z něhož se na začátku roku a poté před deseti dny uvolnily a na silnici I. třídy Pod Kamenem v Č. Krumlově spadly kamenné bloky. Kvůli nebezpečí padání dalších balvanů byl úplně uzavřen průjezd i průchod a doprava byla vedena objížďkou, nákladní dokonce přes kaplické nádraží. Specializovaná firma odstranila v tomto úseku skály během sedmi dnů veškerý porost, zeminu a nepevné části skály, celkem je toho kolem 400 kubíků.

Skončily práce nutné ke zprovoznění části silnice Pod kamenem

Na části horní hrany, v místě většího nánosu hlíny, položili 110 m2 husté sítě (= s jemnou okatostí), která má zabránit, aby nepadala hlína a drobné kamení. Po dokončení odklizovacích prací bude dnes od 19 h, ale možná i trochu dříve, zprovozněn jeden jízdní pruh pro veškerou dopravu a umožněn pohyb chodců. Jezdit se bude jednosměrně na Č. Budějovice od Porákova mostu ke Trojici. V opačném směru - od Č. Budějovic - jezdí i nadále vozidla do 7,5 t celkové hmotnosti, pravidelná autobusová doprava i autobusy cestovních kanceláří z kruhového objezdu u Trojice přes silnici na Svahu, přes Růžek a tř. Míru na Špičák a zpět na komunikaci I/39. Objízdná trasa pro nákladní dopravu vede od Budějovic jako doposud přes odbočku za Kamenným Újezdem (Štilec) a kaplické nádraží.

Během března, v závislosti na počasí, začne na silnici Pod Kamenem budování lávky pro pěší, poté Ředitelství silnic a dálnic položí v místě současného chodníku náhradní vozovku. Obousměrný provoz pro veškerou dopravu by měl být - a to záleží na počasí a stavu skály - zahájen v dubnu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov