aktualizováno 27. 2. 2006

Půjčka města Č. Krumlov Nadaci Sabarsky-Sonnberger na dofinancování pořízení výtahu

ZM uložilo již v prosinci minulého roku radě města zapracovat do návrhu rozdělení hospodářského výsledku města za r. 2005 finanční příspěvek Nadaci Sabarsky - Sonnberger na dofinancování výtahu ve výši minimálně 1,5 mil. Kč a pokud by výsledek hospodaření města za loňský rok neumožnil plné vykrytí této částky, navrhnout dofinancování formou půjčky této Nadaci.

Protože ředitelka Nadace Mgr. Hana Jirmusová požádala o rychlejší řešení, schválilo v lednu zastupitelstvo města poskytnutí "překlenovací" bezúročné půjčky ve výši 1,5 mil. Kč splatné do 30.6.2006.

Účetnictví města za rok 2005 bylo uzavřeno začátkem února a připraveno k auditu. Po auditu bude zpráva o hospodaření města vč. závěrečného účtu předložena zastupitelstvu. Již dnes se jeví, že celkový přebytek 12,5 mil. Kč bude plně využit na akce již schválené, smluvně uzavřené nebo preferované zastupitelstvem. Z tohoto důvodu není možné z přebytku hospodaření poskytnout nadaci dotaci na splacení dluhu.

Zastupitelé ve čtvrtek (23.2.) celou situaci posoudili a schválili novou smlouvu na poskytnutí půjčky Nadaci Sabarsky - Sonnberger určené výhradně na dofinancování pořízení výtahu v objektu ESAC s tím, že 1,5 mil. Kč město poukáže přímo na účet dodavatele prací. Nadace splatí jednorázově úvěr do 30. 9. 2006, tedy o tři měsíce později, než uváděl návrh původní smlouvy.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov