aktualizováno 6. 2. 2006

Město Český Krumlov vyhlašuje Grantový program pro rok 2006 - Sport a tělovýchova pro děti a mládež do 18 let

PODPROGRAM I
Neinvestiční dotace na nájmy
Tento podprogram je pro rok 2006 dotován částkou 150.000,-Kč.

Termín odevzdání žádostí:
do 15.7.2006 (za I. pol.)
do 15.11.2006 (za II.pol.)

PODPROGRAM II
Pořádání sportovních akcí mládeže do 18 let Tento podprogram je pro rok 2006 dotován částkou 200.000,-Kč.

Termín odevzdání žádostí:
do 31.3..2006

PODPROGRAM III
Dotace na reprezentaci města Český Krumlov Tento podprogram je pro rok 2006 dotován částkou 50.000,-Kč.

Termín odevzdání žádostí:
do 31.3.2006
do 30.9.2006


Celkem je pro rok 2006 vyčleněno z rozpočtu Města 400.000,- Kč.


KAM ŽÁDOST POSLAT, KONTAKT A INFORMACE :

MěÚ Český Krumlov
Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Jméno kontaktní osoby :
ing.Věra Koželuhová
Tel.: 380 766 400
e-mail : vera.kozeluhova@mu.ckrumlov.cz


TERMÍN PRO PODÁNÍ PROJEKTŮ : viz. jednotlivé podprogramy
Poštou na výše uvedenou adresu nebo prostřednictvím podatelny městského úřadu Český Krumlov.
Rozhoduje datum podání žádosti.

Podrobnější informace - úřední deska MěÚ Český Krumlov
www.mu.ckrumlov.cz - "Granty města"


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov