aktualizováno 23. 1. 2006

Město Český Krumlov vyhlašuje v rámci Komplexního programu prevence sociálně-patologických jevů výběrové řízení pro rok 2006

1)PODPROGRAM A (VOLNÝ ČAS A BEZPEČÍ)
2)PODPROGRAM B (INFORMACE A VZDĚLÁNÍ)
3)PODPROGRAM C (INTERVENCE V KRIZI)

Celkem je na rok 2006 vyčleněno z rozpočtu Města 300.000,-Kč.

KAM ŽÁDOST POSLAT, KONTAKT A INFORMACE :

Mgr.Marek Nerud
MěÚ Český Krumlov,
Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 766 401
e-mail : marek.nerud@mu.ckrumlov.cz

TERMÍN PRO PODÁNÍ PROJEKTŮ : 16.2.2006
Poštou na výše uvedenou adresu nebo prostřednictvím podatelny městského úřadu Český Krumlov. Rozhoduje datum podání žádosti.

Podrobnější informace-úřední deska MěÚ Český Krumlov
www.mu.ckrumlov.cz - "Granty města"
www.stránky CPDM, o.p.s.
www. stránky ICOS Český Krumlov

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov